Overenskomster i det private

Del artikel:

Samlet alfabetisk oversigt over arbejdspladser i det private hvor DM har overenskomst.

0-9

3F - Fagligt Fælles Forbund

En

Aids Fondet
Akademikernes A-kasse
Albertslund Boligselskab
Alternativet
Ankiro
Amnesty International Danmark, Husaftale
Aquadjurs A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)

Arkitektoverenskomsten

Arwos Forsyning (omfattet af den kommunale overenskomst)

Assens Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Atkins Danmark A/S
Atkins Danmark A/S Hovedaftale

ATP AC-overenskomst

ATU - (Akademiket for talentfulde unge)

B

Forsyning Ballerup (omfattet af den kommunale overenskomst)
Bibliotekarer ansat ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
Billund Vand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Bioteknologisk Institut, Forskning og Udvikling (findes ikke elektronisk)
Blade Test Centre A/S (findes ikke elektronisk)

BL - Danmarks Almene Boliger

Boligselskabernes Landsforening, Landsbyggefonden og Byggeskadefonden
Bornholms Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Brønderslev Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
BUPL Forbundskontoret
BUPL Tværfaglig Fællesoverenskomst 2018 – 2021
Børns Vilkår

C

CISU Civilsamfund i udvikling - Overenskomst 2021-24

D

Danmarks Almene Boliger
Danmarks Biblioteksforening
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk centralbibliotek for Sydslesvig
Dansk Firmaidrætsforbund
Dansk Firmaidrætsforbund, lønaftale
Dansk Flygtningehjælp
Dansk Flygtningehjælp, protokollat om seniorordninger

Danske Handicaporganisationer
Danske Havne

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, husaftale
Dansk Ornitologisk Forening og Fugleværnsfonden
Dansk Selskab for Patienssikkerhed og PS!mprove
Dansk Sygeplejeråd
Dedalus Healthcare Denmark ApS
Dedalus Healthcare Denmark ApS - Lokal aftale
DBC DIGITAL A/S
Demko A/S, hovedaftale og overenskomst
Det Grønlandske Hus Odense, Aalborg og Aarhus
Det Grønlandske Hus København
Din Forsyning A/S
Djursland Landboforening
Djursland Landboforening - tillæg til aftale
DM, vilkårsaftale
DM, lønaftale
DONG Energy
DONG Energy Power Holding
DR, administrative og tekniske funktioner
DR, programmedarbejdere
DSA – Din sundhedsfaglige A-kasse
DSB Koncernen
DXC Technology Danmark A/S overenskomst
DXC Technology Danmark A/S hovedaftale

 

E

Egedal Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Elitesport Aalborg
Eltel Networks A/S
Eltel Networks A/S, allonge til aftale
Energinet.dk
Enhedslisten

Eurofins Danmark A/S

EuroMed Rights
EWII

Experimentarium

F

Favrskov Forsyning A/S - Husaftale for akademikere
Favrskov Forsyning A/S - Lokalaftale om Fritvalgs Lønkonto for akademikere
Faxe Kommune Holding A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)

FIC - Fagligt Internationalt Center

Fjernvarme Fyn A/S
FlexDanmark

Folkehøjskolernes Forening i Danmark:

Folkekirkens Nødhjælp 
Folketingets Administration
Folketingets Administration (Protokollat om resultat af forhandlingerne mellem Folketingets Administration og AC-organisationerne om fornyelse af AC overenskomsten for perioden 2021-24)
Folkeuniversitetet Aarhus
Forbrugerrådet Tænk
Fors husaftale og pensionsoversigt
Fountain House
Fredensborg Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Fredericia Spildevand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Frederiksberg Forsyning A/S 
Frederiksberg Forsyning a/s, hovedaftale
Frederikshavn Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Friluftsrådet

G

Glostrup Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Greve Forsyning (omfattet af den kommunale overenskomst)
Gribvand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Guldborgsund Forsyning Holding A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)

H

Halsnæs Forsyning A/S

HedeDanmark

Hedensted Spildevand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Helsingør Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Hillerød Service A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Hjørring Vandselskab A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
HOFOR
Horsens Vand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
HTK Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Hvidovre Forsyning (omfattet af den kommunale overenskomst)
Hørsholm Vand ApS (omfattet af den kommunale overenskomst)

I

Ikast-Brande Spildevand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Incita
Ingerfair ApS
Interset (findes ikke elektronisk)
Ishøj Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Itadel A/S (findes ikke elektronisk)
IWGIA

J

Jammerbugt Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)

K

Kalundborg Forsyning A/S
Kerteminde Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Kolding Spildevand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
KOMBIT
Kommunernes Landsforening, akademikere
Kommunernes Landsforening, studerende
Konventum (Fonden LO-skolen)

Kredsløb A/S, aftale med AC/MMF (tidligere AffaldVarme Aarhus)

Kristendemokraternes sekretariat og folketingsgruppe (findes ikke elektronisk)

Kræftens Bekæmpelse, Hovedaftale

Københavns Energi
Københavns Lufthavne A/S

Køge Service A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)

L

Landsforeningen LEV
Langeland Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Lejre Forsyning (omfattet af den kommunale overenskomst)
Lemvig Forsyningsservice A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
LGBT+ Danmark
Lolland Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)

M

Magistrenes Arbejdsløshedskasse
Mariagerfjord Vand a|s (omfattet af den kommunale overenskomst)
Mellemfolkeligt Samvirke, sammenskrivning af husaftale og overenskomst
Middelfart Spildevand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Morsø Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Mødrehjælpen

N

NK-Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Nordvand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Nyborg Forsyning & Service A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)

O

Odense Renovationsselskab A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Odsherred Forsyning (omfattet af den kommunale overenskomst)
Orbicon
Oxfam Danmark

P

PenSam
Pharmakon a/s og Pharmadanmark
Post Danmark A/S
Post Danmark A/S - protokollat om samarbejdsudvalg
Provas (omfattet af den kommunale overenskomst)

R

Randers Spildevand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Rebild Vand og Spildevand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Red Barnet
Rigsrevisionen overenskomst
Rigsrevisionen - protokollat til overenskomsten
Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S
Royal Greenland A/S (findes ikke elektronisk)
Røde Kors

S

Scandlines A/S
Sex &; Samfund
Silkeborg Forsyning A/S
Skanderborg Forsyningsvirksomhed
Slagelse Erhvervscenter A/S
Socialdemokraterne
SOS Børnebyerne
Startlinjen
Struer Forsyning (omfattet af den kommunale overenskomst)
Syddjurs Spildevand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst overenskomst)
Sønderborg Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)

TDC A/S, overenskomst

Thisted Vand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Tønder Forsyning A/S
Tårnby Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)

U

Ungdomsbyen
Ungdommens Røde Kors

V

Vand og Affald A/S Svendborg (omfattet af den kommunale overenskomst)
VandCenter Syd A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Vejen Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Vejle Spildevand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Verdo, lokalaftale mellem Verdo koncernen og AC-organisationerne
Vest Vand Service A/S Brøndby (omfattet af den kommunale overenskomst)
Vesthimmerlands Vand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)

Væksthuset

W

WSP Danmark

Z

Zetland

Ø

Ørsted Energy Thermal Power A/S og Ørsted Energy Wind Power A/S
Ørsted Energy Power Holding A/S

Å/AA

Aalborg Forsyning, Holding A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Aalborg Forsyning Service A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)

Aalborg Service A/S

Aarhus Vand A/S

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje