Til indhold

Kontingent

Hvad koster det at være medlem af DM? Din kontingentsats og dine muligheder for at få rådgivning er afhængig af, hvor du er i dit studie- eller arbejdsliv.

Der er forskellige kontingentsatser. Derfor er det vigtigt, at du giver DM besked om ændringer i din situation. Hvis dit kontingent fx skal reguleres op, bliver det reguleret fra det tidspunkt din situation ændrer sig (også tilbage i tiden). Hvis dit kontingent fx skal reguleres ned, an du maksimalt få det reguleret for indeværende og forudgående kvartal.

Er du studerende?

Kontingentsats - studerende Pr.
måned
 Pr.
kvartal 
Studerende - første år medlemskab* 0,00 0,00
Studerende 20,00 60,00
Studerende med dobbeltmedlemskab af DM og DALF 20,00 60,00
Studerende med dobbeltmedlemskab af DM og SUL. 20,00 60,00

 

* Tilbuddet om et års gratis medlemskab gælder kun hvis du ikke tidligere har været medlem af DM.

Er du færdiguddannet?

Kontingentsats Pr. måned  Pr. kvartal 
Fuldtidsansatte, ledere, deltidsansatte
med mere end 18 timer pr. uge, ph.d.-stipendiater
379,67 1.139,00
Fuldtidskontingent, DM DSL (2023-2025)** 499,66 1.499,00
På barsel og modtager barselsdagpenge 183,67  551,00
På deltid med højst 18 timer pr uge. 183,67 551,00
Ledig med dagpengeret 183,67  551,00
Dimittend - Første år 
(det gælder et år fra den dato, du har fået din karakter).
20,00 60,00
Ansat i udlandet på dansk kontrakt  379,67 1.139,00
Ansat i udlandet på udenlandsk kontrakt 183,67 551,00
Selvstændig 290,00 870,00
Pensionist/efterlønsmodtager 75,17 225,50
Langtidsledige, henvist til kontanthjælp
Børnepasningsorlov (60 procent af maksimal dagpengesats)
38,00 114,00
Værnepligtig 75,17  225,50
Passivt medlemskab  75,17 225,50

 

** DM-medlemmer med DSL-uddannelser på fuldtidskontingent bevarer deres hidtidige kontingentsats fra DSL i 2023-2025 for at opbygge en separat konfliktfond i underforeningen DM DSL. Du betaler kun fuldtidskontingent til DM DSL hvis du er færdiguddannet og i arbejde. Du bliver automatisk indmeldt i DM DSL hvis du har en af følgende uddannelser:

  • Have- og parkingeniør
  • Jordbrugsteknolog
  • MSc. Forest and Nature Management
  • Natur- og kulturformidler
  • PBA Jordbrugsvirksomhed
  • Skov- og landskabsingeniør
  • Skov- og naturtekniker
  • Sustainable Forest and Nature Management (Sufonama)
  • Urban landskabsingeniør
  • Vildtforvalter

Læs mere om DM DSL

Har din situation ændret sig?

Har du fået nyt job, blevet ledig eller gået på pension skal du give DM besked. Det kan betyde, at din kontingentstatus ændrer sig. Du kan selv rette og tilføje oplysninger ved at logge ind på Mit DM.

Log ind på Mit DM

Opkrævning

Dit kontingent bliver opkrævet hvert kvartal, og du modtager automatisk et girokort fra os. Vi anbefaler, at du tilmelder dig Betalingsservice.

DM er ikke din a-kasse

Bemærk, at det er a-kassen, der administrerer og udbetaler dagpenge. Fagforening og a-kasse er to forskellige organisationer, og du er ikke automatisk medlem af a-kassen, fordi du er medlem af DM.

Læs mere om a-kassen på MA's hjemmeside

Skattefradrag

Du får automatisk fradrag for dit fagforeningskontingent på op til 6000 kr.

Læs mere på skat.dk

Meld dig ind i DM

Så er du sikret personlig rådgivning, faglige kurser og rabat på alt fra forsikring til fritidsaktiviteter.

Meld dig ind

Handelsvilkår

Læs DM's handelsvilkår, der omhandler den måde og de vilkår, som onlinekøb og -betaling for medlemskab kan foretages på.

Læs mere
; ;