Kontingent

Del artikel:

Hvad koster det at være medlem af DM? Din kontingentsats og dine muligheder for at få rådgivning er afhængig af, hvor du er i dit studie- eller arbejdsliv.

Der er forskellige kontingentsatser. Derfor er det vigtigt, at du giver DM besked om ændringer i din situation. Hvis dit kontingent fx skal reguleres op, bliver det reguleret fra det tidspunkt din situation ændrer sig (også tilbage i tiden). Hvis dit kontingent fx skal reguleres ned, kan du maksimalt få det reguleret for indeværende og forudgående kvartal.

Er du studerende?

Kontingentsats - studerende Pr.
måned
 Pr.
kvartal 
Studerende - første år medlemskab* 0,00 0,00
Studerende 20,00 60,00
Studerende med dobbeltmedlemskab af DM og DALF** 20,00 60,00
Studerende med dobbeltmedlemskab af DM og SUL** 20,00 60,00

 

* Tilbuddet om et års gratis medlemskab gælder kun hvis du ikke tidligere har været medlem af DM.

** Læs mere om dobbeltmedlemskab af DALF eller SUL

Er du færdiguddannet?

Kontingentsats Pr. måned  Pr. kvartal  Pr. måned
efter skat**
Fuldtidsansatte, ledere, deltidsansatte med mere
end 18 timer pr. uge, ph.d.-stipendiater
379,67 1.139,00 284,75
Fuldtidskontingent, DM DSL (2023-2025)*** 499,66 1.499,00 374,25
På barsel og modtager barselsdagpenge 183,67  551,00 137,75
På deltid med højst 18 timer pr uge. 183,67 551,00 137,75
Ledig med dagpengeret 183,67  551,00 137,75
Dimittend - Første år (OBS: Fra 1. juli 2024 betaler
ledige dimittender 20 kr. om måneden i et år fra
karakterdatoen. Dimittender i arbejde betaler fuld sats.)
20,00 60,00 15
Ansat i udlandet på
dansk kontrakt
379,67 1.139,00 284,75
Ansat i udlandet på
udenlandsk kontrakt
183,67 551,00 137,75
Selvstændig 290,00 870,00 217,50
Pensionist/folkepension 75,17 225,50 Ikke
fradragsberettiget
Tjenestemandspension/
efterlønner
75,17 225,50 56,25
Langtidsledige, henvist til kontanthjælp
Børnepasningsorlov (60 procent af maksimal dagpengesats)
38,00 114,00 28,50
Værnepligtig 75,17  225,50 56,25
Passivt medlemskab  75,17 225,50 56,25


** Fagforeningskontingent er fradragsberettiget. Værdien af skattefradraget varierer ift. kommuneskatten, og her har vi regnet med værdien af skattefradraget er 25%.

*** DM-medlemmer med DSL-uddannelser på fuldtidskontingent bevarer deres hidtidige kontingentsats fra DSL i 2023-2025 for at opbygge en separat konfliktfond i underforeningen DM DSL. Du betaler kun fuldtidskontingent til DM DSL hvis du er færdiguddannet og i arbejde. Du bliver automatisk indmeldt i DM DSL hvis du har en af følgende uddannelser:

  • Have- og parkingeniør
  • Jordbrugsteknolog
  • MSc. Forest and Nature Management
  • Natur- og kulturformidler
  • PBA Jordbrugsvirksomhed
  • Skov- og landskabsingeniør
  • Skov- og naturtekniker
  • Sustainable Forest and Nature Management (Sufonama)
  • Urban landskabsingeniør
  • Vildtforvalter

Læs mere om DM DSL

Opdaterede kontingentsatser pr. 1. Juli 2024

Kontingentsats Pr. måned  Pr. kvartal 
Fuldtidsansatte, ledere,
deltidsansatte med mere
end 18 timer pr. uge,
ph.d.-stipendiater
391,00 1.173,00
Fuldtidskontingent, DM DSL
(2023-2025)
499,66 1.499,00
På barsel og modtager
barselsdagpenge

189,33

 568,00
På deltid med højst 18 timer pr uge. 189,33 568,00
Ledig med dagpengeret 189,33 568,00
Ledige dimittender 20,00 60,00
Ansat i udlandet på
dansk kontrakt
391,00 1.173,00
Ansat i udlandet på
udenlandsk kontrakt
189,33 568,00
Selvstændig 298,67 896,00
Pensionist/folkepension 77,33 232,00
Tjenestemandspension/
efterlønner
77,33 232,00
Langtidsledige, henvist til
kontanthjælp
Børnepasningsorlov (60 procent af maksimal dagpengesats)
39,00 117,00
Værnepligtig 77,33  232,00
Passivt medlemskab  77,33 232,00

Har din situation ændret sig?

Har du fået nyt job, blevet ledig eller gået på pension skal du give DM besked. Det kan betyde, at din kontingentstatus ændrer sig. Du kan selv rette og tilføje oplysninger ved at logge ind på Mit DM.

Opkrævning

Dit kontingent bliver opkrævet hvert kvartal, og du modtager automatisk et girokort fra os. Vi anbefaler, at du tilmelder dig Betalingsservice.

DM er ikke din a-kasse

Bemærk, at det er a-kassen, der administrerer og udbetaler dagpenge. Fagforening og a-kasse er to forskellige organisationer, og du er ikke automatisk medlem af a-kassen, fordi du er medlem af DM.

Læs mere om a-kassen på MA's hjemmeside

Skattefradrag

Du får automatisk fradrag for dit fagforeningskontingent på op til 7.000 kr. fra januar 2024.

Meld dig ind i DM

Så er du sikret personlig rådgivning, faglige kurser og rabat på alt fra forsikring til fritidsaktiviteter.

Handelsvilkår

Læs DM's handelsvilkår, der omhandler den måde og de vilkår, som onlinekøb og -betaling for medlemskab kan foretages på.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}