Til indhold

Privatlivspolitik

Her kan du læse, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Her kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Alle slags op-lysninger og informationer, der på en eller anden måde kan henføres til dig er personoplysninger. De personoplysninger, som vi behandler om dig, kan vi have fået fra dig eller fra andre, opsamlet når du har besøgt vores hjemmesider dm.dk, Akademikerbladet.dk og forskerforum.dk, eller fået i forbindelse med at du har søgt et job hos os eller tilmeldt dig et af vores kurser, arrangementer, netværk eller nyhedsbreve.

1. Dataansvarlig og DPO

DM er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om medlemmer, ikke-medlemmer, andre parter og besøgende på vores hjemmesider dm.dk, akademikerbladet.dk og forskerforum.dk. I DM prioriterer vi datasikkerhed højt, og vi sørger for, at behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Vores kontaktoplysninger er:

DM
CVR-nr.: 17542028
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
Telefon 38156600

Hvis DM fungerer som databehandler, vil vi foruden lovgivningen altid være under-lagt en skriftlig databehandleraftale, der beskriver, hvordan vi beskytter person-oplysninger.

DM har udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO), der kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse samt vejlede dig om dine rettigheder i forhold til behandlingen af personoplysninger hos DM. Du kan kontakte vores databeskyttel-sesrådgiver ved at skrive en e-mail til dpo@dm.dk.

2. De forskellige typer af behandling

Nedenfor kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger og til hvilke formål.

 • 2.1 Medlemsservice og rådgivning

  Hvis du er medlem hos os, behandler vi almindelige, fortrolige og følsomme personoplysninger om dig. Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er at varetage dit medlemskab, som blandt andet omfatter overenskomstforhandlinger, gentegning, rådgivning, kurser, organisering, tilbud fra vores samarbejdspartnere, osv. Vi indsamler desuden dine personoplysninger med henblik på at kunne indberette dit medlemskab til SKAT.

  Vi opbevarer dine medlemssager i 10 år fra du har forladt arbejdsmarkedet eller 10 år efter, at du har meldt dig ud af DM, hvis dette måtte ske før. Vi sletter dine stamoplysninger på det seneste af følgende to tidspunkter: 10 år efter, at du har meldt dig ud af vores fagforening eller samtidig med, at vi sletter den sidste medlemssag, vi har om dig.

  Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b, da behandlingen er nødvendig for opfyldelse af aftalen om dit medlemskab. Derudover behandler vi dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra d, og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, da behandlingen er et nødvendigt led i vores legitime aktiviteter som fagforening.

  Vi behandler desuden dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 og 4, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, når vi yder dig juridisk bistand, da vores behandling er nødvendig for, at vi kan dokumentere vores rådgivning og imødegå eventuelle retskrav. 

  Bemærk, at vi også behandler dine oplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, da vores håndtering af dine kontingentbetalinger til os, herunder det fakturerede beløb, fakturadato og opkrævningsperiode er nødvendig for, at vi kan efterkomme vores pligt til at indberette kontingenter fra vores medlemmer til SKAT og for at overholde vores regnskabsmæssige forpligtelser efter bogføringsloven. Derudover er behandlingen nødvendig i tilfælde af, vi har pengebeløb til gode hos dig for skyldigt kontingent, da vi har brug for at behandle dine oplysninger for at kunne gøre et retskrav gældende og inddrive vores tilgodehavender, jf. artikel 6, stk. 1, litra f.

  Endelig behandler vi dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, når vi videregiver dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at sende en e-mail til dpo@dm.dk.

  Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: offentlige myndigheder (fx SKAT), domstole, eksterne rådgiver (fx advokater), vores hovedorganisation, Akademikerne (AC), din arbejdsgiver, arbejdsgiverforeninger, andre fagforeninger, tillidsrepræsentanter (læs mere under fane 2.3) samt vores samarbejdspartnere, leverandører og databehandlere.   

  Hvis du ikke er medlem hos os og kontakter os, kan vi behandle almindelige, fortrolige og følsomme personoplysninger om dig. Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er at besvare dine spørgsmål. Vi opbevarer dine oplysninger i en periode på indtil 8 uger efter din kontakt med det formål at have overblik over vores rådgivning og kontakte dig om medlemskab. Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om vores legitime interesse.

 • 2.2 Modparter og andre parter

  Når vi rådgiver vores medlemmer, sker det, at vi også modtager personoplysninger om andre end vores medlemmer. Nogle gange efter en konkret vurdering, vurderer vi, at vi har tavshedspligt, at det er umuligt eller det vil kræve en uforholdsmæssigt stor indsats for os at give besked til alle om vores behandling af personoplysninger. I de tilfælde kan du altid læse mere her om vores behandling af personoplysninger. Skulle du have spørgsmål, kan du længere nede i politikken se, hvordan du tager kontakt til os.

  Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f. Vores legitime interesse er at være en faglig organisation, som varetager vores medlemmers interesser. Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: offentlige myndigheder, domstole, eksterne rådgivere (fx advokater), databehandlere og andre nødvendige modtagere.

 • 2.3 Tillidsrepræsentanter

  2.3.1. DM's tillidsrepræsentanter

  For at vores tillidsrepræsentanter kan repræsentere dig som medlem hos os og yde dig fagforeningsmæssig bistand, er det nødvendigt for os at udveksle personoplysninger med dem. Vores udveksling af personoplysninger sker med henblik på, at vi kan overholde de kollektive overenskomster, vi er underlagt, jf. databeskyttelseslovens § 12, stk. 1-2.

  Vi opbevarer dine personoplysninger som beskrevet under fane 2.1 om medlemsservice.    

  2.3.2. Medanmeldte tillidsrepræsentanter

  For at vores tillidsrepræsentanter kan repræsentere medlemmer fra andre akademiske fagforeninger, og at du som medlem hos os kan modtage fagforeningsmæssig bistand fra tillidsrepræsentanter, der er organiseret et andet sted end hos os, er det nødvendigt for os at udveksle personoplysninger med de andre akademiske fagforeninger. Vores udveksling af data sker med henblik på, at vi kan overholde de kollektive overenskomster, vi er underlagt, jf. databeskyttelseslovens § 12, stk. 1-2.

  Den behandling, som vi og de andre akademiske fagforeninger foretager i forbindelse med ovennævnte repræsentation af ikke-medlemmer, er vi hver især dataansvarlig for.

  Hvis du er medlem hos os, opbevarer vi dine personoplysninger som beskrevet under fane 2.1 om medlemsservice. Hvis du ikke er medlem hos os, men medlem af en af de andre akademiske fagforeninger, sletter vi af hensyn til vores rådgiveransvar dine personoplysninger senest 10 år efter, at vi har afsluttet din sag.

 • 2.4 Blade

  2.4.1. Akademikerbladet

  Hvis du er medlem hos os, sender vi dig Akademikerbladet, der er et journalistisk skrevet og redigeret fagblad. Vi sender bladet til din fysiske adresse. Du har også mulighed for at få tilsendt Akademikerbladet til din e-mailadresse. For at vi kan sende dig bladet, behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af dit navn, adresse og e-mailadresse.

  Du kan til enhver tid afmelde Akademikerbladet ved at skrive en e-mail til service@dm.dk.

  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage Akademikerbladet fra os og i to år derefter. Bemærk, at hvis du er medlem hos os, opbevarer vi dine personoplysninger i en længere periode som beskrevet under fane 2.1 om medlemsservice.

  Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, hvor den legitime interesse vi forfølger, er vores interesse i at være en faglig organisation, der informerer og skaber debat samt påvirker beslutningsprocesserne inden for blandt andet arbejds- og uddannelsespolitik.

  Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: distributører, vores samarbejdspartnere, leverandører og databehandlere. 

  2.4.2. Magasinet Forskerforum

  Hvis du er medlem hos os og universitets- eller forskningsansat, medlem af Djøf og universitets- eller forskningsansat, medlem af IDA og tilhører den relevante sektor der, medlem af Pharmadanmark og tilhører den relevante sektor der eller medlem af Psykologforeningen og tilhører den relevante sektor der, sender vi dig månedligt forskerforum. Vi sender bladet til din fysiske adresse. Du har også mulighed for at få tilsendt bladet elektronisk til din e-mailadresse via forskerforum.dk. For at vi kan sende dig bladet, behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af dit navn, adresse og e-mailadresse.

  Du kan til enhver tid afmelde forskerforum ved at skrive en e-mail til din relevante medlemsorganisation. Hvis du er medlem hos og universitets- eller forskningsansat, kan du skrive en e-mail til service@dm.dk.

  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage forskerforum fra os og i to år derefter. Bemærk, at hvis du er medlem hos os, opbevarer vi dine personoplysninger i en længere periode som beskrevet under fane 2.1 om medlemsservice.

  Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, hvor den legitime interesse, vi forfølger, er vores interesse i at være en faglig organisation, der informerer og skaber debat samt påvirker beslutningsprocesserne inden for blandt andet arbejds- og uddannelsespolitik.

  Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: distributører, vores samarbejdspartnere, leverandører og databehandlere. 

  2.4.3. Magasinet DM Professionshøjskoler

  Hvis du er medlem hos og tilhører sektoren for professionshøjskoler sender vi dig kvartalsvist bladet DM professionshøjskoler. Vi sender bladet til din fysiske adresse sammen med Magisterbladet. For at vi kan sende dig bladet, behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af dit navn, adresse og e-mailadresse.    

  Du kan til enhver tid afmelde bladet ved at skrive en e-mail til service@dm.dk.

  Vi opbevarer dine personoplysninger som beskrevet under fane 2.1 om medlemsservice.

  Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, hvor den legitime interesse vi forfølger, er vores interesse i at være en faglig organisation, der informerer og skaber debat samt påvirker beslutningsprocesserne inden for blandt andet arbejds- og uddannelsespolitik.

  Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: distributører, vores samarbejdspartnere, leverandører og databehandlere.

 • 2.5 Kurser, arrangementer og netværk

  Når du deltager i et af vores kurser, arrangementer eller ansøger om at deltage i et netværk, behandler vi de almindelige personoplysninger om dig, som du har givet til os. Det drejer sig om dit navn, e-mailadresse, telefonnummer, stillingsbetegnelse og arbejdsplads. Hvis du er medlem hos os, behandler vi også selve oplysningen om, at du er medlem af vores fagforening.

  Vores formål med at behandle dine personoplysninger er at kunne gennemføre det pågældende kursus, arrangement eller netværk, løbende at kunne orientere dig om praktiske forhold omkring afholdelsen samt at kunne sende dig materiale, deltagerlister og kursusbeviser. Derudover benytter vi dine oplysninger til business intelligence, analyse samt for at kunne vise dig vores hvervekampagner og andre annoncer på SoMe.

  Når du tilmelder dig et af vores kurser, arrangementer eller netværk, kan vi kontakte dig om medlemskab af DM.

  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne gennemføre det pågældende kursus, arrangement eller netværket og evaluere dem. Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år, hvis der er tale om et betalingsarrangement af hensyn til vores bogføringsmæssige forpligtelser. Bemærk, at hvis du er medlem hos os, opbevarer vi dine personoplysninger i en længere periode som beskrevet under fane 2.1 om medlemsservice.

  Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, da behandlingen er nødvendig for at opfylde vores aftale med dig om deltagelsen i kurset, arrangementet eller netværket,databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra d, da behandlingen sker som led i vores legitime aktiviteter som fagforening, herunder afholdelsen af kurser og arrangementer samt artikel 6, stk. 1, litra f, om vores legitime interesse i at kunne markedsføre os som forening.

  Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger, på nær oplysningen om dit medlemskab af DM, til følgende kategorier af modtagere: vores samarbejdspartnere, leverandører og databehandlere.

 • 2.6 Nyhedsbreve

  Vi sender nyhedsbreve til dig, hvis du er medlem af vores fagforening, eller hvis du som ikke-medlem selv har tilmeldt dig nyhedsbreve på Akademikerbladet.dk og forskerforum.dk. I den forbindelse behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af dit navn, stillingsbetegnelse, arbejdsplads, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt typen af nyhedsbrev, du tilmelder dig. Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er, at vi kan levere nyhedsbrevene til dig. Derudover sørger vi for at tilpasse indhold og fremtidige arrangementer med henblik på vores markedsføring overfor dig.

  Du skal vide, at datasikkerhed prioriteres højt hos os, og vi anvender således kun sikre linjer i form af tvungen TLS til at sende nyhedsbreve til dig. Hvis dit domæne ikke understøtter kryptering, kan vi derfor ikke sende dig nyhedsbreve. Hvis du oplever problemer med at modtage vores nyhedsbreve, er du meget velkommen til at sende en e-mail til persondata@dm.dk.  

  Til brug for vores udsendelse af nyhedsbreve opbevarer vi dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage nyhedsbreve fra os og i to år derefter. Bemærk, at hvis du er medlem hos DM, opbevarer vi dine personoplysninger i en længere periode som beskrevet under fane 2.1 om medlemsservice.

  Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at skrive en e-mail til persondata@dm.dk.

  Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: vores samarbejdspartnere, leverandører og databehandlere.

 • 2.7 Vores hjemmesider dm.dk, magisterbladet.dk og forskerforum.dk

  Når du besøger vores hjemmesider dm.dk, Akademikerbladet.dk og forskerforum.dk, behandler vi almindelige personoplysninger om dig. Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er at kunne lave statistik, optimere hjemmesiderne, benytte huskefunktioner og målrette markedsføring. Vi behandler blandt andet følgende personoplysninger om dig:

  • Din IP-adresse, som anvendes til statistiske formål og remarketing
  • Dit operativsystem og browserversion, som anvendes til optimering af den fremtidige brugeroplevelse på hjemmesiden
  • Dato og klokkeslæt for besøget på hjemmesiden, som udelukkende anvendes til statistiske formål
  • Vi placerer cookies på din enhed, herunder tredjeparts-cookies. Se mere om vores cookiepolitik her (link: https://dm.dk/cookies)

  Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at tilbyde dig en interessant hjemmeside, der fungerer optimalt. Derudover behandler vi dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke.

  Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: vores analysepartnere, samarbejdspartnere, leverandører og databehandlere.

 • 2.8 Markedsføring og hvervning

  DM er en interesseorganisation, som varetager sine medlemmer interesser. Som interesseorganisation er DM ikke omfattet at markedsføringslovens regler og forbud mod spam og telefoniske henvendelser til forbrugere, når disse omfatter hvervning, mv.

  Når vi modtager dine oplysninger i forbindelse med din kontakt til os enten som medlem, ikke-medlem, kursist eller andet, kan vi behandle dine oplysninger med det formål at hverve dig som medlem eller kontakte dig med henblik på at fremme vores organisations formål.

  Vi kan tage kontakt telefonisk, via sms, pr. e-mail, via sociale medier eller på anden vis, hvor vi nemt kan kontakte dig direkte via de oplysninger om dig, som vi har hos os, ligesom vi kan anvende dine data til at målrette kampagner, lave skræddersyet kommunikation og tilbud til dig enten direkte eller via tredjeparts kanaler.

  Til brug for vores kontakt opbevarer vi dine personoplysninger. Opbevaringslængden afhænger af, i hvilken anledning vi har modtaget dine oplysninger, og kan læses i de andre afsnit her i politikken. Du kan til enhver tid frabede dig, at vi kontakter dig, og vi vil herefter opbevare dine oplysninger med det formål at sirke os, at vi ikke kontakter dig igen.

  Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, hvor den legitime interesse vi forfølger er at tilbyde dig medlemskab, øge dit kendskab til DM eller på anden vis gøre opmærksom på vores interesser.

 • 2.9 Job

  Hvis du søger et job hos os, behandler vi de personoplysninger, som du selv har givet os, eller som vi har modtaget fra andre, som du har samtykket til, at vi må kontakte. Vi gemmer alle ansøgninger i en periode på op til tre år, sådan at vi kan være sikre på, at vi finder den rette kandidat til stillingen. Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke og vores legitime interesse i at vurdere din ansøgning samt dokumentere ansøgningsprocessen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og litra f. Læs mere om hvordan vi behandler dine personoplysninger, hvis du søger om et job hos os her.

  Når du er ansat hos os, kan du læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores interne HR-persondatapolitik. Når du ikke længere er ansat hos os, opbevarer vi som udgangspunkt dine oplysninger i en periode på 5 år efter fratrædelse, dog kan der være særlige omstændigheder, som gør, at vi er forpligtet til at opbevare dem i en længere periode.

 • 2.10 DMs konkurrencer

  Når du tilmelder dig en af vores konkurrencer, oplyser du dit navn, telefonnummer og e-mailadresse til DM.

  Vi behandler dine personoplysninger med det formål at afholde konkurrencen og udtrække en vinder, jf. GDPR artikel 6(1)(f), om legitim interesse. Desuden behandler vi dine personoplysninger med det formål at benytte dine data til business intelligence, analyse samt for at kunne vise dig vores hvervekampagner og andre annoncer på SoMe, jf. GDPR artikel 6(1)(f), om legitim interesse.

  Vi opbevarer vi dine personoplysninger i en periode på to år efter, at vi har fundet en vinder af konkurrencen af hensyn til at kunne forsvare os imod eventuelle retskrav. Bemærk, at hvis du er medlem hos DM, opbevarer vi dine personoplysninger i en længere periode som beskrevet under fane 2.1 om medlemsservice.

3. Hvordan

For at vi kan tilbyde dig medlemskab, en god hjemmeside, nyhedsbreve, kurser, arrangementer, netværk, rådgivning, organisering, jobs, osv., er det nødvendigt for os at behandle dine personoplysninger ved at indsamle, systematisere, opbevare, bruge, gemme, slette, overføre og videregive dine oplysninger.

4. Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande

DM overfører som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til modtagere i tredjelande. Hvis vi gør det, anvender vi altid Kommissionens standardkontraktbestemmelser eller andre fornødne garantier i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 46 som overførselsgrundlag. Du kan kontakte dpo@dm.dk, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du kan få en kopi af det relevante overførselsgrundlag.

5. Sikkerhed

De personoplysninger, vi behandler om dig, sørger vi for at opbevare sikkert og fortroligt. Rent teknisk sørger vi for altid at bruge databehandlere, som vi har sikret os, har den samme sikkerhed omkring dine personoplysninger, som vi har. Derudover har vi internt på organisatorisk plan fokus på at uddanne og undervise hinanden i at sikre høj datasikkerhed.

Vi anvender forskellige krypteringsløsninger for at imødegå den risiko, der er forbundet med vores fremsendelse af følsomme og fortrolige personoplysninger via e-mails til medlemmer, andre fagforeninger mv. Når vi sender e-mails anvender vi krypteringsløsningen opportunistisk TLS suppleret med vores kontrol af, om modtagerdomænerne understøtter TLS. Kontrollen foretages ved opslag i en udarbejdet liste over sikre modtagerdomæner. I de tilfælde, hvor modtagerdomænerne ikke kan modtage e-mails via TLS, vil de pågældende e-mails ikke blive sendt. Derudover anvender vi krypteringsløsningen end-to-end kryptering, når vi sender e-mails, der indeholder en stor mængde af følsomme og fortrolige personoplysninger. Når vi sender nyhedsbreve til medlemmer og ikke-medlemmer anvender vi krypteringsløsningen tvungen TLS. Denne krypteringsløsning indebærer, at vores nyhedsbreve ikke vil blive sendt, hvis modtagerdomænerne ikke understøtter TLS kryptering.

6. Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger tilbage. Det kan du gøre ved at sende os en e-mail til dpo@dm.dk. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for din tilbagetrækning. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra det tidspunkt.

Husk, at hvis du trækker dit samtykke tilbage til, at vi kan sende dig et af vores nyhedsbreve, kan vi ikke længere sende dig det pågældende nyhedsbrev.

7. Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
 • Ret til sletning
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Ret til indsigelse
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på Datatilsynets hjemmeside: datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du sende os en e-mail til dpo@dm.dk.

8. Klage til Datatilsynet

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet.

Du finder Datatilsynet her:
Carl Jacobsensvej 35, 2500 Valby, 
tlf.: 33 19 32 00, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.

9. Har du spørgsmål?

Hvis du har nogle spørgsmål til vores behandling af dine personlige oplysninger, er du til enhver tid velkommen til at sende os en e-mail til dpo@dm.dk.

; ;