Bryd løntabuet - Sig, hvad du tjener

Del artikel:

Nogle siger, at det er lettere at tale om sex end om løn, og måske er der noget om snakken. Ved du fx, hvad dine nærmeste kollegaer tjener? Eller hvad med dine venner? Har du nogensinde spurgt dem, hvad de tjener?

Jo mere du og dine kollegaer ved om hinandens løn, jo mere magt har I ved forhandlingsbordet. DM's konsulent Trine Lund Niegel giver her gode råd til, hvordan man bryder løntabuet.

Acceptér, at viden er lig magt

Løn anses ofte som et privat anliggende, man ikke kan tillade sig at spørge ind til, men som de fleste alligevel er nysgerrige på.

I virkeligheden gør du dig selv en bjørnetjeneste, hver gang du brænder inde med lysten til at tale om løn. For lukketheden omkring løn er kun til gavn for arbejdsgiverne, som har en interesse i at holde lønniveauet nede.

Undersøgelser viser desuden, at de medarbejdere, som åbent taler om løn, har bedre kort på hånden ved forhandlingsbordet, og det resulterer ofte i, at lønnen bliver fordelt mere lige. Jo mere du og dine kollegaer ved om hinandens løn, jo mere magt har I i virkeligheden.

Sig, hvad du tjener

Går man fra en arbejdskultur med total lukkethed til fuldstændig åbenhed, vil der selvfølgelig være en overgangsperiode, hvor løntabuet gradvist nedbrydes. Åbenhed kræver, at nogen går forrest, og det kunne fx være dig?

Hvad end det er dig, der tager initiativet eller blot støtter op om udviklingen, er det et godt sted at tage fat, hvis du selv begynder at tale om din løn.

Er du fx tillidsrepræsentant, kan du statuere et godt eksempel og hænge din lønseddel op et sted, hvor alle kan se den. Det er du ifølge loven i din gode ret til.

Men du kan også gå anderledes til værks og fx fortælle, hvad du tjener hen over en fyraftensøl inden weekenden. Måske vil dine kollegaer lige så stille følge efter og også oplyse om deres løn.

Er du ansat på overenskomst, følger din løn sikkert nogle standardiserede grundtrin, og dine kollegaer vil derfor formentlig have en idé om, hvad du tjener.

Til gengæld ved de sikkert ikke, hvad du har forhandlet hjem af personlige tillæg, så husk at inkludere dette og øvrige ansættelsesvilkår som fx betalt avisabonnement eller fri bil, hvis du har dette, da det også udgør en del af din løn. 

Spørg, hvad din kollega ­tjener

Måske vil du automatisk opleve, at dine kollegaer følger trop og melder deres løn ud, når du fortæller dem, hvad du tjener. Men det kan også være, at de skal have et lille skub, og at du skal spørge dem direkte. Du kan selvfølgelig ikke tvinge nogen til at fortælle, hvad de tjener, men hvis de afviser, kan det være, at de gør det af ren og skær uvidenhed.

Fortæl, at de kun gør arbejdsgiveren en tjeneste ved at holde lønnen hemmelig, og fortæl om fordelene ved at have en kultur, hvor man åbent kan tale om løn.

Fortæl, at viden giver den enkelte medarbejder magt ved forhandlingsbordet, og at større åbenhed bidrager til en fornemmelse af, at lønnen bliver fordelt mere retfærdigt. Men fremhæv også gerne, at åbenhed kan give et bedre klima og arbejdsfællesskab.

Det usagte får nemlig myter og sladder til at vokse ude på arbejdspladserne. Måske florerer der et rygte om, at han, der altid griner ad chefens vittigheder, får meget mere i løn.

Eller at hun, der altid sætter sig ved siden af teamlederen i kantinen, tjener mere, end hun på papiret er kvalificeret til. Den slags rygter kan måske endegyldigt aflives, hvis blot du spørger direkte.

Brug viden konstruktivt

Du skal selvfølgelig håndtere viden om dine kollegaers løn på en ordentlig måde. Hvis du sprutter og råber “hvad får du!?”, når en kollega deler sin løn, bidrager du ikke til en kultur, hvor det føles trygt at dele sin løn. Så tænk over, hvordan du modtager folks svar.

Når du ved, hvad dine kollegaer tjener, kan du med fordel se på din egen løn. Ligger den på niveau med de andres? Hvis ikke, så undersøg, om lønforskellen kan forklares, ud fra at I ikke har samme anciennitet og arbejdsopgaver.

Hvis det stadig ikke er nok til at forklare, at din løn ligger under dine kollegaers, så hiv fat i din tillidsrepræsentant og bed ham eller hende om en vurdering.

Hvis tillidsrepræsentanten vurderer, at du godt kan bede om mere i løn, så tag initiativ til en lønsnak med din leder. Alene det, at du ved, hvad dine kollegaer tjener, giver dig gode kort på hånden.

Drop ­forfængeligheden

For nogle vil det sikkert virke ret grænseoverskridende pludselig at tale om løn. Løn har nemlig tendens til at være forbundet med en vis form for sårbarhed.

Men husk på, at din løn ikke er et samlet udtryk for, hvem du er, eller hvad du er værd som menneske. Din løn afspejler i virkeligheden blot din uddannelse, anciennitet, opgaver og ansvarsområder, og hvor godt din arbejdsplads ellers var polstret økonomisk, på det tidspunkt du blev ansat.

Din løn skal selvfølgelig være fair og ligge på et rimeligt niveau i forhold til dem, du kan sammenligne dig med. Men du bliver kun klogere på dette, hvis du åbner næbet og begynder at tale om tallene på din lønseddel.

Udjævn lønforskelle

Er du tillidsrepræsentant, er du særligt forpligtet til at være opmærksom på arbejdspladsens lønudvikling. Det er nemlig typisk dig, der skal konfrontere ledelsen, hvis de ansætter nye medarbejdere til for lav en løn eller prioriterer midlerne helt skævt ved lønforhandlingerne.

En åben lønkultur gør det lettere for dig at få medarbejdernes opbakning til, hvilke krav du skal gå til ledelsen med.

Hvis alle ved, at der sidder en håndfuld nyansatte, som får for lidt i løn, kan medarbejderne fx give dig grønt lys til at gå til ledelsen med et krav om, at den skal løfte bunden, så de største lønforskelle udjævnes.

Se tallene bag

Læs vores analyse, der viser, at du er langt bedre stillet til en lønforhandling, hvis du taler åbent om din løn.

Kontakt DM

DM kan rådgive dig om løn og lønforhandling. Kontakt DM, hvis du skal vejledning om lønforhold.

Onlinekursus om lønforhandling

DM har udviklet et e-læringsværktøj, hvor vi giver gode råd til, hvordan du griber en lønforhandling an, før, under og efter selve forhandlingen. Første gang du besøger onlinekurser.dk, skal du tilmelde dig og oprette en profil.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}