Ansættelsesvilkår

DM tjekker din kontrakt og ansættelsesvilkår og kan hjælpe med at stille de rigtige krav til din arbejdsgiver.

Overenskomster

Her finder du overenskomster, aftaler og vejledninger, som gælder for DM's medlemmer.

Læs mere

Ansættelseskontrakt

Din ansættelseskontrakt bestemmer dine vilkår i forhold til blandt andet løn, ferie og barsel.

Læs mere

Tidsbegrænset ansættelse

Er du ansat i en tidsbegrænset stilling, skal det fremgå af dit ansættelsesbevis, at der er tale om et tidsbegrænset ansættelsesforhold.

Læs mere

Ansat i udlandet

Har du fået job i udlandet, kan du få rådgivning i DM eller hos en af vores samarbejdspartnere.

Læs mere

Special- eller chefkonsulent

Er du ansat på en offentlig overenskomst, kan du blive ansat som special- eller chefkonsulent.

Læs mere

Seniorordninger

Retten til seniorordninger fremgår enten af en overenskomst, virksomhedens personalehåndbog eller forhandles individuelt.

Læs mere
Forskning og undervisning

Her finder du information om løn, tillæg, pension og arbejdstid for blandt andet ansatte på universiteter, professionshøjskoler m.fl.

Tjenestemandsansat

Medarbejdere, der ansættes som chefer i det offentlige i stillinger klassificeret i lønramme 37 eller højere, kan blive tjenestemandsansat.

Ligeløn

Ligelønsloven siger, at der ikke må finde lønmæssig forskelsbehandling sted på grund af køn.

Ytringsfrihed

Grundloven sikrer, at alle kan ytre sig frit. Men der kan være en række begrænsninger i forbindelse med din ansættelse, du skal være opmærksom på.

Orlov

Kun i ganske få tilfælde har du ret til orlov uden løn.

Loyalitet

Som lønmodtager er du underlagt loyalitetspligten.

Whistleblowing

Her finder du information om whistleblowerloven

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}