Ytringsfrihed

Del artikel:

Grundloven sikrer, at alle kan ytre sig frit. Men der kan være en række begrænsninger i forbindelse med din ansættelse, du skal være opmærksom på.

Uanset om du er offentligt eller privat ansat, har du ret til at ytre dig som privatperson. Men selvom du som udgangspunkt har ytringsfrihed, kan du straffes for injurier og bagvaskelse.

Som et led  i din ansættelse er du omfattet af forskellige forpligtelser over for din arbejdsplads. Der er fx ofte fastlagt rammer for, hvem på din arbejdsplads der må udtale sig på vegne af arbejdspladsen, og arbejdsgiver har også ret til at fastlægge rammer og indhold for udtalelserne. 

Dette gælder for både private og offentlige arbejdspladser.

Kontakt DM 

Reglerne om pligt og ytringsfrihed kan være svære at afgrænse. Måske er du i tvivl om din ret til at ytre dig. Eller måske oplever du, at der er uenighed på din arbejdsplads om din ytrings lovlighed. Kontakt altid DM hvis du har spørgsmål til ytrindsfrihed på din arbejdsplads.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}