Lønforhandling

Del artikel:

Som medlem af DM kan vi rådgive dig, så du bedre kan forhandle løn på din arbejdsplads.

DM's store lønguide

Hent DM's store lønguide, der indeholder eksklusive tal for både det kommunale, regionale, statslige og private område. Når du ved, hvad andre som dig tjener, er du godt på vej til din egen næste lønstigning.

Åbenhed og forberedelse betaler sig

Når du skal forhandle løn, er din forberedelse afgørende for resultatet. Sørg for i løbet af året at gøre din leder opmærksom på din indsats og forbered dig grundigt inden forhandlingen. Se video med analysekonsulent fra DM, der forklarer hvordan åbenhed omkring løn og forberedelse til din lønforhandling kan give dig et ekstra lønhop.

Tallene i videoen stammer fra DM's lønundersøgelse på det private område i efteråret 2020. Samme tendens gælder i 2022. Rådene kan naturligvis benyttes af både privat og offentligt ansatte. 

Der er stor forskel på, hvordan du forhandler løn, alt efter om du er privat eller offentligt ansat.

Hvis du er offentligt ansat, vil du som hovedregel forhandle gennem din tillidsrepræsentant, mens du som privatansat oftest selv forhandler. Mange af DM’s råd til lønforhandlingen kan sagtens bruges som udgangspunkt for en dialog med din tillidsrepræsentant, hvis du skal klæde ham eller hende på til at forhandle løn eller tillæg på dine vegne.

Prøv DM's løntjek før din lønforhandling

Du kan bruge DM's løntjek til at vurdere dit nuværende lønniveau og formulere dit mål for en lønstigning. Hvis der er overenskomst på din arbejdsplads, så tjek også eventuelle generelt aftalte lønstigninger og aftaler om, hvor mange penge der er til fordeling individuelt.

Gå til løntjekket

Når du fremlægger dit mål for din leder, så sæt gerne dit mål lidt højere, end det du forventer at få. Så er der noget at forhandle om.

Undersøg dine muligheder

Undersøg virksomhedens økonomiske udvikling og brug det til at vurdere, hvad der kan være realistisk at bede om.

Løn kan være andet end kroner. Forbered på forhånd nogle alternativer, hvis din leder afviser at give dig en lønstigning. Det kan fx være en højere pensionssats, tillæg, kurser eller efteruddannelse, ekstra feriedage, fri mobil/internet eller sundhedsforsikring.

Beregn værdien af andre løndele

Formulér argumenter for lønstigning

Opstil argumenter for, hvorfor du bør stige i løn inden din lønsamtale. Har du fx nået bestemte mål siden sidste lønforhandling, tjent penge ind til virksomheden eller stået for nogen særlige projekter?

Skriv dine argumenter ned og sig dem højt for dig selv. Du kan eventuelt sende dem til din leder inden forhandlingen, så vedkommende er forberedt på dine forventninger og grundlaget for en lønstigning. Sørg for, at der er rum for ændringer i dit udspil under forhandlingen.

Læs om, hvordan du kan forberede din lønforhandling året rundt på (DM Akademikerbladet)

Har du ret til lønregulering?

Som privatansat bør din løn reguleres hvert år, så den følger den generelle lønudvikling – også selvom du ikke får forhandlet en lønstigning. Har du ikke allerede en aftale med din leder om en årlig lønregulering, bør du forsøge at aftale det og få det ind i din kontrakt.

Hvis din løn ikke bliver reguleret automatisk hvert år, kan du bruge som argument, at din løn som minimum bør stige, så den følger den generelle udvikling. Du kan foreslå, at din løn bliver reguleret efter fx forbrugerprisindekset eller den gennemsnitlige lønstigning for privatansatte magistre.

Som offentligt ansat bliver din løn automatisk reguleret via reguleringsordningen.

Læs mere om lønregulering

Stå fast på dine argumenter

Når forhandlingen er i gang, er det vigtigt, at du står fast på dine argumenter for en lønstigning. Det er vigtigt ikke at tage et nej for et nej ved forhandling. Betragt i stedet afvisningen som et udspil. Du har fortjent en lønstigning, og du skal turde fortælle hvorfor.

Hvis din leder afviser, at der er noget at forhandle om, så spørg ind til hvorfor. Ofte vil det give mulighed for at få en forhandling i gang og finde en fælles forståelse som grundlag for den videre forhandling. Måske afviser din leder på et forkert grundlag.

Sørg for at holde en god tone

Det er vigtigt, at du holder en god tone under forhandlingen. Sørg for at lytte og spørge åbent ind til din leders forklaringer og argumenter – måske opstår der nye muligheder for at finde fælles interesser for din arbejdsindsats.

Hvis du er tilfreds med resultatet af lønforhandlingen, så vis det gerne.

Hvis du ikke får en lønstigning

Får du ikke den lønstigning, du havde ønsket, så giv gerne udtryk for det. Du kan sige, at det ikke var det, du havde regnet med og spørge, hvad der skal til, for at du kan få en lønstigning næste gang. Skriv det ned og fastsæt en dato for den nye lønforhandling, så I er sikre på, at I er enige.

Sørg for at holde den gode tone, selvom du får et nej. Husk på, at den nye lønforhandling starter, lige så snart I går ud af døren.

Kontakt DM

DM kan rådgive dig om løn og lønforhandling. Kontakt DM, hvis du skal til at forhandle løn.

Onlinekursus om lønforhandling

DM har udviklet et e-læringsværktøj, hvor vi giver gode råd til, hvordan du griber en lønforhandling an, før, under og efter selve forhandlingen. Første gang du besøger onlinekurser.dk, skal du tilmelde dig og oprette en profil.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}