Opsigelse

Del artikel:

Når du selv vil sige dit job op, skal du kende dit opsigelsesvarsel. Opsigelsesvarslet vil oftest følge funktionærloven eller din kontrakt.

Hvis du er omfattet af funktionærloven, kan du sige op med en måneds varsel til den første i en måned. Hvis du fx ønsker at fratræde 30. april, skal din arbejdsgiver modtage din opsigelse senest 31. marts.

Hvis du ikke er omfattet af funktionærlovens opsigelsesvarsler, vil det være varslet i din ansættelseskontrakt, som gælder. Hvis der ikke står noget, kan du sige op med en dags varsel. Inden for det akademiske område kan det typisk være undervisning eller journalistisk arbejde, som ikke er reguleret af funktionærloven.

Hvis du ønsker at fratræde tidligere, end dit opsigelsesvarsel angiver, skal du aftale det med din arbejdsgiver.

Sådan skriver du en opsigelse

Når du skal sige op, bør du gøre det skriftligt, så du kan dokumentere, at du har meddelt din opsigelse.

Du kan formulere din opsigelse således:
"Jeg, [navn], opsiger min stilling d.d. til fratræden [dato for sidste arbejdsdag]."

Din opsigelse behøver ikke at indeholde en begrundelse for, hvorfor du siger op.

DM anbefaler, at du afleverer din opsigelse personligt til din nærmeste overordnede leder. Det er dit ansvar, at opsigelsen når frem i rette tid. Hvis det ikke kan lade sig gøre, fx hvis du er syg, kan du sende opsigelsen rekommanderet og bede om en kvittering for, at opsigelsen er modtaget.

Dagpenge

Hvis din a-kasse vurderer, at du ikke har en gyldig grund til at sige op, vil du få en karantæne, før du kan få udbetalt dagpenge.

Kontakt din a-kasse for at få rådgivning om opsigelsens konsekvenser for din dagpengeret.

Skal du starte nyt job?

Hvis du skal starte i nyt job, vil det oftest være en god ide at vente med at sige op, til du har skrevet under på din nye ansættelseskontrakt.

Kontakt DM for rådgivning, hvis du er ved at forhandle ny kontrakt.

Hvem er omfattet af funktionærloven?

Du er omfattet af funktionærlovens opsigelsesvarsler, hvis du er ansat på en akademisk overenskomst i det offentlige.

Som privatansat vil du være omfattet af funktionærlovens opsigelsesvarsler, hvis det står i din ansættelseskontrakt.

Står det ikke i din kontrakt, at du er omfattet af funktionærloven, kan funktionærlovens opsigelsesvarsler stadig gælde. Det vil være i situationer, hvor dit arbejde giver dig funktionærstatus.

DM kan hjælpe dig med at vurdere, om du har funktionærstatus.

Forlænget opsigelsesvarsel

Du kan have aftalt et gensidigt forlænget varsel med din arbejdsgiver. Hvis du har sådan en aftale i din kontrakt, vil det være det opsigelsesvarsel, der gælder – også selvom du i øvrigt er omfattet af funktionærloven.

Prøveperiode

Du vil typisk begynde din ansættelse med en prøveperiode på op til 3 måneder. I prøveperioden har du et forkortet opsigelsesvarsel på 14 dage fra arbejdsgivers side medmindre andet er aftalt. En prøveperiode på 3 måneder betyder, at opsigelsesvarslet skal ligge inden for de 3 måneder og en eventuel opsigelse skal altså falde senest efter 2 ½ måned.

Hvis de 14 dage kommer til at gå ud over de 3 måneder, har du ret til 1 måneds opsigelsesvarsel. 

Husk, at prøveperioden skal være aftalt i ansættelseskontrakten eller i et tillæg til kontrakten, for at du selv eller din arbejdsgiver kan gøre den gældende.

Er du blevet ledig og overgår til dagpenge?

Hvis du bliver ledig og overgår til dagpenge kan du søge om nedsat kontingent i DM. Det kan du gøre på Mit DM.

Kontakt DM

Kontakt DM, hvis du har brug for rådgivning omkring opsigelse og varsel.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}