Ferie og afskedigelse

Del artikel:

Der gælder særlige regler for ferieafholdelse, hvis du er blevet afskediget.

Reglerne for ferie ved fratrædelse er komplekse. De afhænger blandt andet af længden på din opsigelsesperiode, og om du er blevet fritstillet.

Kontakt altid DM på 38 15 66 00 eller dm@dm.dk, hvis du er blevet sagt op eller er i tvivl om dine rettigheder og muligheder.

Hovedferie

Bliver du afskediget med et varsel på tre måneder eller kortere, har du ret til at aflyse din hovedferie, selvom den var varslet. Det skyldes, at din hovedferie skal varsles med mindst tre måneder. Hvis din arbejdsgiver derimod vælger at forlænge din opsigelsesperiode med det antal feriedage, du har til gode, har du pligt til at holde den varslede ferie i din opsigelsesperiode.

Du skal være opmærksom på, at der i din kontrakt kan være aftalt andre regler for varsel ved opsigelse. Er du tvivl, bør du kontakte DM på 38 15 66 00 eller dm@dm.dk.

Øvrig ferie

Din øvrige ferie skal varsles med en måned. Det betyder, at din arbejdsgiver skal forlænge din opsigelsesperiode med tilsvarende antal feriedage, hvis din opsigelsesperiode er på en måned.

Ferie hvis du er fritstillet

Når du er fritstillet, skal du ikke møde på arbejdet i opsigelsesperioden. Fritstilling skal betragtes som et automatisk pålæg om, at du skal holde ferie. Ved fritstilling behøver din arbejdsgiver altså ikke eksplicit at pålægge dig ferie. Opsigelsesperioden skal dog fortsat kunne rumme længden på både varsel og den ferie, du har til gode. Du kan læse mere om varslerne ovenfor.

Kan din ferie indeholdes i fritstillingsperioden, efter ferievarslet er udløbet, vil din ferie automatisk blive betragtet som afholdt.

Læs mere om reglerne for fritstilling

Nyt job i fritstillingsperioden

Får du nyt job i fritstillingsperioden, er der nogle særlige forhold, du skal være opmærksom på, da det kan have betydning for din ferie. Du bevarer som udgangspunkt din ferie, hvis du starter på ny ansættelse inden udløbet af ferievarslingen. Det skyldes, at din arbejdsgiver kun kan kræve, at du afholder din ferie i fritstillingsperioden, hvis du har en arbejdsfri periode svarende til længden på din ferie og placeringen af den.

Holder du ferien hos din nye arbejdsgiver med feriegodtgørelse fra din tidligere arbejdsgiver, vil ferien blive betragtet som afholdt.

Kravet om en arbejdsfriperiode gælder ikke, hvis din tidligere arbejdsgiver ikke har haft adgang til at modregne i din løn fra din nye arbejdsgiver. Det betyder konkret at, du i nogle tilfælde kan modtage dobbelt løn.

Hvis du er fritstillet fra en arbejdsgiver, der er gået konkurs, gælder reglen om arbejdsfri periode ligeledes ikke. Så længe fritstillingsperioden kan rumme ferievarsel og ferie, vil din ferie altså blive betragtet som afholdt.

Reglerne om ferie ved fritstilling er komplekse. Kontakt DM på 38 15 66 00 eller dm@dm.dk og få rådgivning, hvis du er i tvivl.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}