G-dage er en betegnelse for de to første ledighedsdage, efter en medarbejder er fratrådt, og hvor medarbejderen har ret til en arbejdsgivergodtgørelse.

Når en medarbejder bliver opsagt og er ledig de første to dage efter fratrædelsen, skal virksomheden betale disse G-dage til medarbejderen.

Alle medarbejdere har ret til to G-dage, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne, herunder beskæftigelseskravet.

Beskæftigelseskrav

Medarbejderen skal inden for de sidste fire uger før fratræden have arbejdet i, hvad der svarer til fuld overenskomstmæssig arbejdstid i mindst to uger.

Udbetaling

Din tidligere arbejdsgiver skal betale dine 1. og 2. ledighedsdage (de såkaldte G-dage). Du skal have udbetalt, hvad der svarer til dagpengesatsen. Pengene skal udbetales snarest muligt, og senest ved virksomhedens 2. lønudbetaling, efter du er fratrådt. Hvis ikke din arbejdsgiver udbetaler G-dagene, skal du kontakte din a-kasse.

Undtagelser

Medarbejderen er ikke berettiget til G-dage, hvis et af nedenstående kriterier er opfyldt fra medarbejderens side:

  • Selv siger op
  • Er i arbejde på de to ledighedsdage
  • Er sygemeldt de to ledighedsdage (det er status på ledighedsdagene, som er gældende – medarbejderen er stadig berettiget til G-dage, hvis vedkommende fx er opsagt på grund af for meget fravær i forbindelse med sygdom)
  • Holder ferie de to ledighedsdage
  • Hvis opsigelsen skyldes egne forhold (fx langt ulovligt fravær, utilbørlig adfærd, eller andre forhold, som ikke kan tilregnes arbejdsgiver).

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}