Masseafskedigelse

Del artikel:

Hvis der er varslet masseafskedigelse på din arbejdsplads, skal du straks kontakte DM, som kan rådgive dig om dine rettigheder og muligheder.

Hvis din arbejdsplads skal afskedige et større antal medarbejdere, er der en særlig procedure, som arbejdsgiveren skal følge. Proceduren er beskrevet i lov om masseafskedigelse og har det formål så vidt muligt at undgå eller begrænse afskedigelserne samt sikre dig som medarbejder de bedst mulige vilkår.

Sådan hjælper DM dig

Er der varslet masseafskedigelse på din arbejdsplads, eller er du blevet afskediget i forbindelse med en masseafskedigelse, skal du straks kontakte DM på 38 15 66 00 eller dm@dm.dk.

DM kan rådgive dig om dine rettigheder og sikre, at de bliver overholdt. DM kan også yde bistand ved forhandlinger. Har du behov for det, kan du også få sparring om din jobsøgning og karriere.

Hvornår er der tale om masseafskedigelse?

Der er tale om masseafskedigelse, hvis antallet af afskedigelser er:

  • Mindst 10 lønmodtagere i virksomheder, der normalt har 20-100 ansatte
  • Mindst 10 procent af antallet af lønmodtagere i virksomheder, som normalt har 100-300 ansat
  • Mindst 30 lønmodtagere i virksomheder, der normalt har mindst 300 ansatte

Hvis du er i tvivl, om der er tale om en masseafskedigelse, kan du kontakte DM, som vil rådgive dig.

Forhandling og orientering

Ved en masseafskedigelse har arbejdsgiveren pligt til at at indlede en forhandling med medarbejderne eller deres repræsentanter, inden afskedigelserne kan gennemføres. Formålet med forhandlingen er at forsøge at undgå eller begrænse de planlagte afskedigelser samt at afbøde følgerne af dem – fx ved omplacering eller efteruddannelse.

Det er arbejdsgiver, der har initiativpligten, og medarbejderne ret til bistand fra særligt fagkyndige.

Ved forhandlingerne skal arbejdsgiveren oplyse om:

  • årsagerne til afskedigelserne,
  • antallet af medarbejdere, der skal afskediges,
  • hvilke kategorier de tilhører
  • hvilke kriterier arbejdsgiveren planlægger at anvende ved udvælgelsen af medarbejdere,
  • hvorvidt de berørte har ret til afskedigelsesgodtgørelse

Forhandlingerne skal være afsluttet, inden arbejdspladsen kan gennemføre de planlagte afskedigelser. Senest 10 dage efter forhandlingernes afslutning skal de berørte medarbejdere have besked om deres afskedigelse.

Fratrædelsesvilkår

Under forhandlingerne er der mulighed for at forhandle fratrædelsesvilkår til de berørte medarbejdere. DM kan yde bistand ved forhandling om fratrædelsesvilkår og rådgive dig om mulige vilkår.

Kontakt os på 38 15 66 00 eller dm@dm.dk.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}