Handelsvilkår

Del artikel:

Her kan du læse om DM's handelsvilkår.

Disse handelsvilkår er gældende ved onlinekøb og -betaling af og for medlemskab af DM samt onlinebetaling af skyldigt kontingent. Aftaler om køb af andre varer eller ydelser hos DM anses for særskilte aftaler, der ikke reguleres af disse handelsvilkår. Handelsvilkårene omhandler således alene den måde og de vilkår, som onlinekøb og -betaling for medlemskab kan foretages på.

1. Kontaktoplysninger

DM
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
+45 38 15 66 00
dm@dm.dk
CVR/SE-nr. 17542028

2. Indmeldelse

Et medlemskab af DM er frivilligt og medfører en betalingsforpligtelse.

Særlige vilkår for indmeldelse i DM skal iagttages uafhængigt af accepten af disse handelsvilkår, herunder accept af DM’s vedtægter.

Læs mere om medlemskab i DM

3. Betaling og sikkerhed

Som medlem af DM opkræves du kontingent i hvert kvartal. Du modtager automatisk en opkrævning fra DM, men det anbefales, at du tilmelder dig Betalingsservice for automatisk betaling af kontingent.

Kontingent betales én gang pr. kvartal og opkræves i løbet af det kvartal, som medlemskabet dækker.

DM accepterer betaling med kortbaserede betalingsinstrumenter som dankort og kreditkort, ligesom DM accepterer det applikationsbaserede betalingssystem MobilePay. Betalingsløsninger ved onlinekøb og -betaling tilbydes i samarbejde med Nets samt Adversus og MobilePeople. Disse betalingsløsninger lever op til alle gældende sikkerhedskrav og indebærer brugen af betalingslinks, der afsendes via SMS eller e-mail, betalingsportaler og telefonisk dialog med DM. Alle kortoplysninger sendes krypteret, hvilket betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dine kortoplysninger under sådanne transaktioner. DM kan registrere eller opbevare dine betalingsoplysninger hos udbyderen af den betalingstjeneste, som du vælger at benytte ved onlinekøb- og betaling. Beløbet vil blive trukket fra din konto med det samme, efter du har godkendt betalingen.

Du vil ikke blive opkrævet et særskilt gebyr for at anvende betalingsløsningen, og alle priser er angivet i danske kroner og eventuel moms vil fremgå af din opkrævning.

Læs mere om DM’s kontingentsatser

Ved onlinebetaling af dit igangværende medlemskab vil din opkrævning være inklusive gebyrer, afgifter og alle yderligere omkostninger.

4. Kvittering/ordrebekræftelse

Efter gennemførelsen af onlinekøb eller -betaling vil du modtage en bekræftelse pr. e-mail som dokumentation på onlinekøbet eller -betalingen.

5. Fortrydelse

Du har 14 dages fortrydelsesret ved onlinekøb. Et medlemskab er udtryk for en ydelse, og din fortrydelsesret løber derfor fra det tidspunkt, hvor du indgår en aftale med DM om medlemskab.

Dette betyder, at når din anvendelse af betalingsløsningen angår betaling af dit igangværende medlemskab eller forfaldent kontingent, kan du ikke fortryde din betaling, da aftalen og medlemskabet er indgået mere end 14 dage før betalingstidspunktet og DM er i gang med at levere sin ydelse til dig.

I tilfælde af, at du fortryder et onlinekøb, vil DM tilbagebetale købesummen, inklusive eventuelle yderligere omkostninger, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor DM har modtaget meddelelse om din benyttelse af fortrydelsesretten.

6. Udmeldelse

Medlemskab af DM er udtryk for et abonnement, der automatisk forlænges, medmindre du melder dig ud. Der er ingen minimumsvarighed af et medlemskab af DM. En udmeldelse af DM giver dig ikke ret til at få penge tilbage for din medlemskabsperiode.

Du kan melde dig ud af DM ved at udfylde en udmeldelsesblanket.

Læs mere om DM’s vilkår for udmeldelse og find blanketten

Udmeldelse af DM skal følge DM’s regler for udmeldelse som er, at udmeldelse skal ske skriftlig med én måneds varsel med virkning fra et kvartals begyndelse. Du kan med andre ord blive udmeldt pr. følgende datoer:

  • 31. marts, hvis vi har modtaget din udmeldelse senest den 28. februar.
  • 30. juni, hvis vi har modtaget din udmeldelse senest den 31. maj.
  • 30. september, hvis vi har modtaget din udmeldelse senest den 31. august.
  • 31. december, hvis vi har modtaget din udmeldelse senest 30. november.

7. Behandling af personoplysninger

DM’s behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med den til en-hver tid gældende lovgivning.

Læs DM’s privatlivspolitik

8. Ansvarsfraskrivelse

DM fraskriver sig ethvert ansvar for nedbrud eller svigtende adgang til betalings-løsninger, der muliggør onlinekøb og -betaling. Det samme gælder nedbrud i strømforsyning, nedbrud i internetforbindelse, hærværk (fx virus og/eller hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for DM’s kontrol.

DM kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af betalings-løsninger, der muliggør onlinekøb og -betaling.

9. Ændringer

DM er berettiget til ensidigt at ændre i disse handelsvilkår, såfremt (i) eksisterende betalingsløsninger udgår, (ii) eksisterende betalingsløsninger udskiftes med nye betalingsløsninger eller (iii) eksisterende betalingsløsninger suppleres med nye betalingsløsninger, der muliggør onlinekøb og -betaling.

10. Klagemuligheder

Hvis du ønsker at klage over dit medlemskab hos DM, skal du kontakte DM på hovedmailadressen dm@dm.dk eller hovedtelefonnummeret 38 15 66 00.

En klage over varer eller ydelser købt hos DM kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via klageportalen for Nævnenes Hus (naevneneshus.dk).

11. Lovvalg og værneting

Disse handelsvilkår er underlagt dansk ret.

Enhver tvist vedrørende indholdet og forståelsen af disse handelsvilkår skal søges løst ved forhandling. Hvis der ikke opnås enighed som følge af sådanne forhandlinger, kan tvisten forlanges afgjort ved de almindelige danske domstole.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}