Tilbagebetaling af løn

Del artikel:

Har du har fået udbetalt for meget løn, det der hedder condictio indebiti, skal du som udgangspunkt betale beløbet tilbage til din arbejdsgiver.

Du har selv ansvaret for at tjekke dine lønsedler, og du har pligt til at gøre din arbejdsgiver opmærksom på for meget udbetalt løn. Beløbet skal du som udgangspunkt betale tilbage.

Situationer, hvor beløbet ikke kan kræves tilbage

I nogle tilfælde kan arbejdsgiveren ikke kræve for meget udbetalt løn tilbage. Det er i situationer, hvor det kan vurderes, at du har handlet i god tro. Det vil sige, at du har fået forkerte oplysninger om dine lønforhold, eller du har henvendt dig til din arbejdsgiver og fået bekræftet, at lønnen var korrekt.

Situationer, hvor beløbet kan kræves tilbage

Hvis du har handlet groft uagtsomt, når du har tjekket dine lønsedler, har din arbejdsgiver krav på at få lønnen betalt tilbage. Det kan fx være i tilfælde, hvor der er større ændringer i din lønseddel, og det ikke skyldes aftaler, som du kender til. Det vil altid kræve en konkret vurdering af, hvorvidt du har handlet groft uagtsomt.

Din arbejdsgiver kan også kræve, at lønnen bliver betalt tilbage, hvis der er bevis for, at du har haft kendskab til forkert udbetalt løn uden at oplyse om det, eller du har givet forkerte oplysninger i forbindelse med din ansættelse.

Kontakt DM

Krav om tilbagebetaling vil som regel hvile på en konkret vurdering af, hvorvidt du har handlet i god tro eller groft uagtsomt. Kontakt DM, hvis du har brug for rådgivning om tilbagebetaling af løn.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}