Sektorer i DM

DM består af 9 sektorer og en pensionistsektion.

DM Civilsamfund

For DM’s medlemmer der arbejder i civilsamfundsorganisationer og -foreninger.

DM Civilsamfund

DM Kultur og Medier

For DM’s medlemmer der arbejder inden for kulturområdet i det private og det offentlige.

DM Kultur

DM Leder

For DM's medlemmer der arbejder som ledere i det private og i det offentlige.

Læs mere

DM Offentlig

For DM's medlemmer som er ansat i statens, regionernes og kommunernes administrationer.

Læs mere

DM Pensionist

For alderspensionister, efterlønsmodtagere og førtidspensionister, der arbejder for udfarende seniorpolitik og bedre vilkår for pensionisterne.

Læs mere

DM Privat

For DM's medlemmer som er ansat på det private område.

Læs mere

DM Professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime uddannelser

For DM's medlemmer som er ansat på en professionshøjskole, et erhvervsakademi eller et maritimt uddannelsessted.

Læs mere

DM Selvstændig

For DM's medlemmer der er selvstændige eller arbejder freelance.

DM Selvstændig

DM Studerende

For DM's medlemmer som studerer. De fleste læser et samfundsfagligt, naturvidenskabeligt eller humanistisk fag.

DM Studerende

DM Universitet

For DM's medlemmer der arbejder i forsknings- og undervisningsstillinger ved universiteter og andre forskningsinstitutioner.

DM Universitet

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}