DM Kultur og Medier

Del artikel:

Her finder du information om sektoren DM Kultur og Medier

DM Kultur og Mediers formål er at bidrage til at fremme bedst mulige løn/indtægts-, arbejds- og levevilkår på sektorens arbejdspladser samt at organisere medlemmer på sektorens arbejdspladser omkring fagligt relevante spørgsmål og lokal udmøntning af sektornære politiske beslutninger.

Sektoren samler ansatte ved museer, medier og forlag, biblioteker, arkiver, festivaler, sproghøjskoler, højskoler, offentlige kulturinstitutioner, kunstneriske uddannelsesinstitutioner (undtagen musikkonservatorier), folkekirken, naturparker, private kulturvirksomheder, private medievirksomheder og lignende kulturarbejdspladser på tværs af den offentlige og private sektor.

Sektoren er oprettet ved indgangen til 2022. Sektorbestyrelsen har siden oprettelsen arbejdet på flere fronter for at styrke de kultur- og medieansatte forhold på arbejdsmarkedet.

Bestyrelsen har arbejdet på at styrke organiseringen på området. Arbejdet fokuserer dels på organisering tværs af hele kultur- og medieområdet og dels på organisering inden for de forskellige fagområder, f.eks. medier, museer, forlag og højskoler. Det er afgørende, at sektoren har aktive og engagerede medlemmer, som deltager i kampen for bedre arbejdsforhold.

Derudover har bestyrelsen fokuseret på at styrke politikernes interesse for kulturområdet. Kultur- og medieområdet er en bærende søjle i demokratisk velfærdssamfund som det danske. Bestyrelsen ønsker via f.eks. indlæg, politiske møder og dialog med relevante magthavere at styrke kultur- og medieområdets tilstedeværelse i det politiske landskab. Fokus i dette arbejdet har bl.a. været på kulturområdets rolle til at adressere en stigende polarisering i samfundet og til at adressere de store internationale koncerners, som f.eks. Google og Apples, stadig større indflydelse på borgernes adgang til viden og oplevelser.

Endelig har bestyrelsen ønsket at styrke de faglige og fagfaglige tilbud til sektormedlemmerne inden for de forskellige dele af sektoren. Det er ambitionen, at medlemmer inden for de forskellige fagområder har adgang til attraktive tilbud, der kan understøtte deres faglighed.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}