DM Pensionist

Del artikel:

DM Pensionist har 2.700 medlemmer og arbejder for at inspirere medlemmerne til at skabe relationer og danne netværk med ligestillede.

DM Pensionists bestyrelse vælges af medlemmerne i sektionen for pensionister. Valget finder sted hvert tredje år. på DM Pensionists bestyrelse vælges i november måned i forbindelse med det ordinære valg til hovedbestyrelse og valg af formand. Valget sker i ulige år. Næste valg finder sted i november 2024.

DM Pensionist er en aktiv del af DM og har særligt fokus på:

  • At medvirke til at orientere medlemmerne om, hvad der sker inden for pensionistområdet.
  • At medvirke til at opbygge faglige, sociale og kulturelle netværk i medlemskredsen.
  • At understøtte de regionale afdelinger i deres arbejde med at afholde fællesfaglige og sociale arrangementer.
  • At bidrage med input når hovedbestyrelsen i DM behandler seniorpolitik.

Udover at inspirere medlemmerne til at skabe relationer og danne netværk, er bestyrelsens fokus at varetage kommende og nuværende pensionisters interesse.

Dine fordele som medlem af DM Pensionist

Bliv medlem i din regionale afdeling

Indmeldelse i en regional afdeling er gratis, men nødvendig af hensyn til tilskud til afdelingens arbejde. Du er ikke automatisk medlem, så meld dig ind i én af de fire regionale afdelinger:

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}