DM Universitet

Del artikel:

Her finder du information om DM Universitet

DM Universitet, Forskning og Uddannelse er en sektor for videnskabelige medarbejdere i forsknings- og undervisningsstillinger ved universiteter og andre forskningsinstitutioner. DM Universitet, Forskning og Uddannelse har ca. 5.000 medlemmer og er opdelt i 16 valgkredse, dækkende universiteterne, Forsvarsakademiet, GEUS, DIIS samt uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

Hver valgkreds er repræsenteret i sektorbestyrelsen for DM Universitet, Forskning og Uddannelse. Sektorbestyrelsen er endvidere repræsenteret i flere af udvalgene nedsat af DM's hovedbestyrelse.

Det enkelte medlems mulighed for at påvirke og understøtte politikken for DM Universitet, Forskning og Uddannelse går via medlemsmøder på institutionerne, de lokale klubbestyrelser eller ved direkte henvendelse til repræsentanterne i sektorbestyrelsen.

Forskerforum

Magasinet Forskerforum er et journalistisk skrevet og redigeret medie med redaktionel frihed, der fortrinsvis skriver om forsknings- og uddannelsespolitik, og vilkårene for forskere og ph.d.-studerende.
Det fysiske magasin udkommer 6 gange årligt.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}