DM Leder

Del artikel:

Ledere skal klædes på til at fremme sundt psykisk arbejdsmiljø!

Af: Anne-Mette Wehmüller, formand DM Leder

Godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen starter med ledelsen. Det er et ledelsesmæssigt ansvar både at forebygge og fastholde et sundt psykisk arbejdsmiljø gennem ledelse. I DM Leder arbejder vi for tillidsbaseret ledelse, frihed under ansvar og vi har fokus rettet mod at skabe tryghed i organisationer og på arbejdspladser med fokus på både opgaveløsningen og arbejdsmiljøet. Derfor var det også en stor sejr, at DM bidrog til, at der blev igangsat en frivillig lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø på statens område tilbage i 2018. Uddannelsen blev aftalt ved OK 18 – og er igen fornyet ved OK21. En offentliggjort evaluering af uddannelsen til ledere i staten peger på, at uddannelsen har været en succes, idet den bidrager til at styrke ledernes kompetencer med reelle værktøjer.

Derfor er det meget glædeligt, at der nu også tilbydes lignende uddannelser i psykisk arbejdsmiljø til ledere i regioner og kommuner. De første hold starter op i efteråret i Århus og København. Uddannelserne blev aftalt ved OK 21, og tager udgangspunkt i hverdagen som leder og arbejder både med sammenhængen mellem daglig ledelse, psykisk arbejdsmiljø og produktivitet hos medarbejdere og teams. Lederne har et stort ansvar for at håndtere mistrivsel og reducere stress – og der for er det også væsentligt, at der tages fat i håndgribelige tiltag for ledere.

I DM Leder glæder vi til at følge de nye uddannelseshold og vi håber rigtig mange – også DM-medlemmer – får glæde af uddannelsen.

Læs mere om uddannelserne til ledere i regioner og kommuner her (herunder også, hvordan du kan tilmelde dig): Lederuddannelse inden for psykisk arbejdsmiljø - DM

Læs mere om uddannelsen til ledere i staten her: Den frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø - Lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø (flipa.dk)

Læs evalueringen af de første hold her: https://www.eva.dk/voksen-efteruddannelse/frivillige-lederuddannelse-psykisk-arbejdsmiljoe

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}