Arbejdstid

Del artikel:

Din arbejdstid er ikke fastsat i lovgivningen, men i din ansættelseskontrakt eller overenskomst. Den typiske arbejdstid i et fuldtidsjob er 37 timer med eller uden frokost. Man har ifølge lov om ansættelsesbeviser krav på at få oplyst det daglige eller ugentlige timetal, man skal arbejde.

Det er arbejdsmiljøloven, arbejdstidsloven og EU’s arbejdstidsdirektiv, som fastsætter, hvor mange timer man må arbejde. Det er også dette, som fastsætter hviletidsbestemmelser.

Inden for en periode på 4 måneder, må man højst arbejde 48 timer om ugen. Man har krav på et ugentlig fridøgn og 11 timers hvile i døgnet. Hvis man arbejder mere end 6 timer i træk har man krav på en pause. Man har efter Ferieloven krav på 5 ugers ferie om året.

De fleste akademikere har i større eller mindre grad flextid og mulighed for at bestemme over dele af arbejdstiden.

Kontakt DM

Hvis du er i tvivl om din kontrakt og arbejdstid, kan du kontakte DM for rådgivning.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}