Del artikel:

Du kan få en aftale om deltid, hvis din arbejdsgiver giver mulighed for det, men det er ikke en rettighed. Når du er deltidsansat, har du ret til de samme ansættelsesvilkår som en fuldtidsansat.

Gå på deltid uden at snyde dig selv

Deltid kan give rigtig god mening for nogle. Men at gå ned i tid har også konsekvenser. Få en række gode råd, inden du går ned i tid.

Du har ikke ret til at blive ansat på deltid, men du har mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at du kan arbejde på deltid. Hvis du indgår en aftale med din arbejdsgiver om, at du arbejder på deltid, har du ikke ret til igen at blive ansat på fuld tid. Det er derfor vigtigt, at I aftaler, hvornår du kan blive ansat på fuld tid igen.

Din arbejdsgiver har ret til at varsle deltid, hvis fx være virksomheden oplever nedgang i ordrer. Et varsel om deltid skal følge dit opsigelsesvarsel, fx tre måneder, fordi der er tale om en væsentlig stillingsændring.

Dine ansættelsesvilkår

Når du er deltidsansat, har du ret til de samme ansættelsesvilkår som en fuldtidsansat. Reglerne om deltid er fastsat i deltidsloven.

Det er vigtigt, at du sikrer dig, at din arbejdsbyrde bliver nedsat, så den svarer til din nye arbejdstid.

Din løn bliver reduceret forholdsmæssigt, når du arbejder deltid. Går du ned i tid fra fx 37 til 30 timer om ugen, skal din løn reduceres, så den svarer til 30/37.

Hvis du skal på barsel

Din deltidsansættelse har betydning for din dagpengeret under barslen. Det skyldes, at dine dagpenge bliver beregnet på baggrund af de timer, du normalt ville arbejde, og dine dagpenge bliver derfor tilsvarende nedsat. Kontakt din a-kasse, hvis du har spørgsmål til dagpenge.

Kontakt DM

Hvis du har brug for rådgivning omkring dine vilkår som deltidsansat, kan du kontakte DM på 38 15 66 00 eller dm@dm.dk.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}