Tilskud til aktiviteter

Del artikel:

Når en regional afdeling er oprettet, kan der ydes økonomisk tilskud til aktiviteterne fra DM Pensionists kasse efter samme regler som ved arbejdspladsklubber.

De enkelte afdelingers interesser og økonomiske råderum drøftes på et årligt møde mellem afdelingernes ledelse og sektionsbestyrelsen. Afdelingernes økonomiske råderum fastlægges af sektionsbestyrelsen. Den økonomiske støtte er beregnet på aktiviteter og ikke på direkte tilskud til afdelingens medlemmer.

Anvendelse af midlerne

Udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejde, såsom traktementer og papir og porto. 

Lette traktementer i forbindelse med afholdelse af møder og arrangementer for medlemmerne. 

Honorarer eller gaver til foredragsholdere, guider og anden ekstern assistance ved arrangementer. Foredragshonorarer må dog ikke overstige 3.000 kroner. 

Midlerne kan ikke anvendes til fx transport eller entrebilletter, teater- og biografbilletter, bespisning i forbindelse med udflugter etc.. 

Skulle der opstå ønsker om dækning af kommende, ekstraordinære udgifter, må de pågældende afdelingsformænd henvende sig til sektionsbestyrelsen. 

Vedtaget på bestyrelsesmøde i Pensionistsektionen 9. januar 2013

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje