Gå til sidens indhold

Lønregulering

Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg

Ved de centrale overenskomstforhandlinger aftales hver gang hvordan de offentligt ansattes lønninger skal stige – det kan ske som stigninger i centralt aftalte tillæg, som stigninger i de forskellige løntrinsbeløb og som generelle lønstigninger til alle offentligt ansatte. Din løn kan desuden stige, når der lokalt aftales nye individuelle tillæg.

Herudover er der aftalt en reguleringsordning, der sikrer, at der er sammenhæng mellem lønudviklingen i den private og den offentlige sektor. Det er aftalt, at hvis lønnen på det private område stiger i forhold til det offentlige område, så udmøntes 80 procent af forskellen, som lægges til de eventuelt aftalte generelle lønforbedringer på de tre offentlige områder.

Reguleringerne foregår ud fra et grundbeløbsniveau og parterne aftaler ved forhandlingerne, hvornår i overenskomstperioden reguleringerne skal gøres op og udmøntes.

 • Reguleringsordning i staten

  På statens område er grundbeløbsniveauet nulstillet pr. 31. marts 2012. Det vil sige, at lønniveauet pr. 31. marts 2012 er det nye grundbeløb. 

  Du kan omregne et beløb fra grundniveau til aktuelt niveau og vice versa ved at bruge faktorerne i skemaet herunder.

  Udvikling i reguleringsprocenten på statens område:

  Grundniveau (1. oktober 1997) 1
  1. april 1998-niveau 1,018254
  1. oktober 1998-niveau 1,033039
  1. april 1999-niveau 1,048258
  1. april 2000-niveau 1,057064
  1. oktober 2000-niveau 1,062023
  1. april 2001-niveau 1,094525
  1. oktober 2001-niveau 1,106198
  1. april 2002-niveau 1,117448
  1. april 2003-niveau 1,134419
  1. april 2004-niveau 1,154677
  1. oktober 2004-niveau 1,162863
  1. april 2005-niveau 1,183185
  1. april 2006-niveau 1,194136
  1. april 2007-niveau 1,217913
  1. april 2008-niveau 1,26364
  1. april 2009-niveau 1,288628
  1. oktober 2009-niveau 1,296544
  1. april 2010-niveau 1,31066
  1. april 2011-niveau 1,31066
     
  Grundniveau (31. marts 2012) 1
  1. april 2012 1,01304
  1. april 2013 1,01304
  1. april 2014  1.017162 
  1. april 2015  1,021745
  1. april 2016 1,029882
  1. april 2017 1,042446
  1. decemer 2017 1,057703
  1. april 2018 1,069683
  1. oktober 2018 1,074972
  1. april 2019 1,084911
  1. oktober 2019 1,094007
 • Reguleringsordning i regioner

  Udviklingen i reguleringsprocenten på det regionale område har været: 

  Grundniveau (31. marts 2000) 1
  1. april 2000-niveau 1,018559
  1. april 2001-niveau 1,040662
  1. oktober 2001-niveau 1,051157
  1. april 2002-niveau 1,061566
  1. april 2003-niveau 1,083422
  1. august 2003-niveau 1,08868
  1. oktober 2003-niveau 1,092675
  1. april 2004-niveau 1,109523
  1. august 2004-niveau 1,120038
  1. okt. 04/apr. 05-niveau 1,124454
  1. januar 2006-niveau 1,140138
  1. oktober 2006-niveau 1,151539
  1. april 2007-niveau 1,160535
  1. oktober 2007-niveau 1,165293
  1. april 2008-niveau 1,212953
  1. oktober 2008-niveau 1,230783
  1. april 2009-niveau 1,233114
  1. oktober 2009-niveau 1,248979
  1. april 2010-niveau 1,248979
  1. januar 2012-niveau 1,268328
  1. oktober 2012-niveau 1,270028
  1. april 2013-niveau 1,276378
  1. oktober 2013-niveau 1,278092
  1. januar 2014-niveau 1,284442
  1. oktober 2014  1,293653 
  1. april 2015 1,306072
  1. oktober 2015 1,308896
  1. januar 2016 1,315364
  1. oktober 2016  1,324715 
  1. januar 2017  1,340239
  1. oktober 2017  1,344105
  1. april 2018 1,358890

  I forbindelse med OK18 er der aftalt nyt grundbeløbsniveau i regioner til niveau 1. marts 2018:

  Grundniveau (1. marts 2018) 1
  1. oktober 2018 1,020238
  1. april 2019 1,020238
  1. oktober 2019 1,028075
 • Reguleringsordning i kommuner

  Udviklingen i reguleringsprocenten på det kommunale område har været:

  Grundniveau (31. marts 2000) 1
  1. april 2000-niveau 1,018559
  1. april 2001-niveau 1,040662
  1. oktober 2001-niveau 1,051157
  1. april 2002-niveau 1,061566
  1. april 2003-niveau 1,083422
  1. august 2003-niveau 1,08868
  1. oktober 2003-niveau 1,092675
  1. april 2004-niveau 1,109523
  1. august 2004-niveau 1,120038
  1. okt. 04/apr. 05-niveau 1,124454
  1. januar 2006-niveau 1,140138
  1. oktober 2006-niveau 1,151539
  1. april 2007-niveau 1,160535
  1. oktober 2007-niveau 1,165293
  1. april 2008-niveau 1,212953
  1. oktober 2008-niveau 1,230783
  1. april 2009-niveau 1,233114
  1. oktober 2009-niveau 1,246995
  1. april 2010-niveau 1,248812
  1. januar 2012-niveau 1,268904
  1. oktober 2012-niveau 1,270735
  1.april 2013-niveau 1,277089
  1. oktober 2013-niveau 1,278546
  1. januar 2014-niveau 1,284900
  1. oktober 2014-niveau 1,292955 
  1. april 2015 1,305367
  1. oktober 2015 1,311333
  1. januar 2016 1,317798
  1. oktober 2016  1,329131 
  1. januar 2017  1,344646
  1. oktober 2017  1,346860
  1. april 2018 1,361675
  1. oktober 2018 1,377253
  1. april 2019 1,377253
  1. oktober 2019 1,390861

  Pension

  Pr. 1. april 2019 hæves pensionsbidraget fra 18,3 til 18,63 procent.

  Rådighedstillæg

  Rådighedstillægget i § 7 fastfryses i overenskomstperioden 2018-2021.

  Med undtagelse af lønreguleringen pr. 1. april 2018 procentreguleres rådighedstillægget ikke i den indeværende overenskomstperiode.

  Rådighedstillægget fastfryses dermed på niveauet for 1. april 2018.