Leder ansat i staten

Del artikel:

Din løn som chef består af en grundløn samt de tillæg, du har forhandlet dig frem til. Du kan både aftale tillæg, i forbindelse med at du bliver ansat, og senere i løbet af din ansættelse.

Den samlede løn er ikke begrænset af puljer, så du kan aftale et lønniveau afhængig af dine kvalifikationer, erfaringer, resultater m.v. 

Ud over den faste løn kan du indgå aftaler om engangsvederlag og resultatløn.

Pensionsbidraget følger det almindelige bidrag i overenskomsten på 17,1 procent. Du har dog mulighed for at aftale et højere pensionsbidrag.

Grundløn og tillæg er pensionsgivende. Engangsvederlag og resultatløn er kun pensionsgivende, hvis det er en del af din individuelle aftale.

Satser for grundløn i staten

Årligt grundbeløb (1. oktober 2023-niveau)
    Grundbeløb   løn pr. år  
  Minimum Maximum Minimum Maximum  
Gruppe 1 521.094 575.745 604.051 667.402 Kontorchefer og lign.
Gruppe 2 592.911 704.880 687.301 817.095 Afdelingschefer,
vicedirektører og lign.
Gruppe 3   797.263   924.185 Afdelingschefer
i departementer,
styrelsesdirektører og lign.
Gruppe 4   891.980   1.033.981 Afdelingschefer
i departementer,
styrelsesdirektører og lign.

Grundløn for chefer ansat i klassificerede stillinger

Lønramme Trin Basisløn
(31. marts 2012)
Løn pr. år
1. oktober 2023
36 49 471.781 546.887
37 50 521.094 604.051
38 51 592.911 687.301
39 52 650.993 754.629
40 53 728.408 844.368
41 54 821.385 952.147
42 55 925.652 1.073.013
42+   986.678 1.143.754

Din lønrammeindplacering afhænger af stillingens tyngde:

Lønramme 36: Chefkonsulent med personaleledelse: Mindre lederstillinger/teamledere
Lønramme 37: Kontorchefer og lignende
Lønramme 38 og 39: Afdelingschefer, vicedirektører m.m.
Lønramme 39 og 40: Styrelsesdirektører
Lønramme 41 til 42+: Departementschefer

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}