Leder ansat i staten

Del artikel:

Din løn som chef består af en grundløn samt de tillæg, du har forhandlet dig frem til. Du kan både aftale tillæg, i forbindelse med at du bliver ansat, og senere i løbet af din ansættelse.

Den samlede løn er ikke begrænset af puljer, så du kan aftale et lønniveau afhængig af dine kvalifikationer, erfaringer, resultater m.v. 

Ud over den faste løn kan du indgå aftaler om engangsvederlag og resultatløn.

Pensionsbidraget følger det almindelige bidrag i overenskomsten på 17,1 procent. Du har dog mulighed for at aftale et højere pensionsbidrag.

Grundløn og tillæg er pensionsgivende. Engangsvederlag og resultatløn er kun pensionsgivende, hvis det er en del af din individuelle aftale.

Satser for grundløn i staten

Årligt grundbeløb (1. april 2024-niveau)
    Grundbeløb   løn pr. år  
  Minimum Maximum Minimum Maximum  
Gruppe 1 521.094 575.745 639.938 707.053 Kontorchefer og lign.
Gruppe 2 592.911 704.880 728.134 865.640 Afdelingschefer,
vicedirektører og lign.
Gruppe 3   797.263   979.092 Afdelingschefer
i departementer,
styrelsesdirektører og lign.
Gruppe 4   891.980   1.095.411 Afdelingschefer
i departementer,
styrelsesdirektører og lign.

Grundløn for chefer ansat i klassificerede stillinger

Lønramme Trin Basisløn
(31. marts 2012)
Løn pr. år
1. april 2024
36 49 471.781 579.379
37 50 521.094 639.938
38 51 592.911 728.134
39 52 650.993 799.463
40 53 728.408 894.534
41 54 821.385 1.008.716
42 55 925.652 1.136.763
42+   986.678 1.211.707

Din lønrammeindplacering afhænger af stillingens tyngde:

Lønramme 36: Chefkonsulent med personaleledelse: Mindre lederstillinger/teamledere
Lønramme 37: Kontorchefer og lignende
Lønramme 38 og 39: Afdelingschefer, vicedirektører m.m.
Lønramme 39 og 40: Styrelsesdirektører
Lønramme 41 til 42+: Departementschefer

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje