Din løn som administrativt ansat akademiker i staten

Her finder du en oversigt over løn- og pensionsforhold for administrativt ansatte akademikere og fuldmægtige i staten.

Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse. Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af erhvervet anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således 1½ års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter ½ år.

Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn (Løn ekskl. pensionsbidrag).  Dette betyder, at de 17,1 % pension  kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

Basisløn og pension pr. 1. april 2024

  Løn ekskl.
pension
Samlet
pensions-
bidrag
17,1 %
Løn inkl.
pensions-
bidrag
Trin pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
1 320.525,00 26.710,42 54.810,00 4.567,50 375.335,00 31.277,92
2 334.034,00 27.836,17 57.120,00 4.760,00 391.154,00 32.596,17
4 350.294,00 29.191,17 59.900,00 4.991,67 410.194,00 34.182,83
4 350.294,00 29.191,17 59.900,00 4.991,67 410.194,00 34.182,83
5 377.529,00 31.460,75 64.557,00 5.379,75 442.086,00 36.840,50
6 402.368,00 33.530,67 68.805,00 5.733,75 471.173,00 39.264,42
7 407.513,00 33.959,42 69.685,00 5.807,08 477.198,00 39.766,50
8 426.840,00 35.570,00 72.990,00 6.082,50 499.830,00 41.652,50

 

Kandidater-  Cand.mag., cand.scient.,  biblio., cand.oecon.agro., cand.hort., cand.ling.merc., cand.pæd., mag.art., mag.scient., cand.ling., m.fl. Trin 4-6,8 (Trin 4 er 2 årig)

Bachelores  - (BA. og BS.) aflønnes på trin 1-6. Bibliotekarer med afgangseksamen fra Det informationsvidenskabelige Akademi (DB) trin 1-5,7

Andre-  Cand.phil., cand.interpret. trin 2-7. Et-årig kandidater med udgangspunkt i en universitær bacheloruddannelse. 

 

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}