Fusion

DM fusionerer med den akademiske fagforening Kommunikation & Sprog. Læs mere

Din løn som regionalt ansat

Her finder du en oversigt over løn- og pensionsforhold for regionalt ansatte akademikere.

Løn i det offentlige består af en basisløn, der er aftalt centralt for alle. Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B, C eller D). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Trin 4 er toårigt.

Når man ansættes, indplaceres man på baggrund af ens anciennitet (år på arbejdsmarkedet, hvor man har arbejdet med sin uddannelse). Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at de 18,58 procent pension kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

Basisløn og pension pr. 1. oktober 2023

  En B C D Løn Pension Total 
          Ekskl. pension Samlet bidrag 18,58%  
Trin Anc. Anc. Anc Anc. Årl. Mdl. Årl. Mdl. Årl. Mdl.
1     1. år   301.778,00 25.148,17 56.070,00 4.672,50 357.848 29.820,67
2   1. år  2. år 1. år 314.854,00 26.237,83 58.500,00 4.875,00 373.354 31.112,83
4 1. år 2. år  3. år 2. år 346.846,00 28.903,83 64.444,00 5.370,33 411.290 34.274,17
4 2. år 3. år  4. år 3. år 346.846,00 28.903,83 64.444,00 5.370,33 411.290 34.274,17
5 3. år 4. år  5. år 4. år 369.407,00 30.783,92 68.636,00 5.719,67 438.043 36.503,58
6 4. år 5. år  6. år 5. år 388.071,00 32.339,25 72.104,00 6.008,67 460.175 38.347,92
7       6. år 398.089,00 33.174,08 73.965,00 6.163,75 472.054 39.337,83
8 5. år 6. år      425.004,00 35.417,00 78.966,00 6.580,50 503.970 41.997,50
                     

 

A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. B) Cand.
Phil., cand. tyde.
C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-6.
D) Et-årige kandidater med udgangspunkt i en universitær bacheloruddannelse.

Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B, C eller D). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af erhvervet anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således 1/4 års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 5 med oprykning til trin <> efter <>/<> år.

Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en netto-løn (ovenfor anført som "Løn ekskl. pensionsbidrag"). Dette betyder, at de 18,58 % pension  kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

Lønregulering

Ved de centrale overenskomstforhandlinger aftales hver gang hvordan de offentligt ansattes lønninger skal stige – det kan ske som stigninger i centralt aftalte tillæg, som stigninger i de forskellige løntrinsbeløb og som generelle lønstigninger til alle offentligt ansatte.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}