Din løn som regionalt ansat

Her finder du en oversigt over løn- og pensionsforhold for regionalt ansatte akademikere.

Kandidater-  Cand.mag., cand.scient.,  biblio., cand.oecon.agro., cand.hort., cand.ling.merc., cand.pæd., mag.art., mag.scient., cand.ling., m.fl. Trin 4-6,8 (Trin 4 er 2 årig)

Bachelores  - (BA. og BS.) aflønnes på Trin 1-6.

Bibliotekarer med afgangseksamen fra Det informationsvidenskabelige Akademi (DB) Trin 1-5,7

Andre -  Cand.phil., cand.interpret. Trin 2-7. Et-årige kandidater med udgangspunkt i en universitær bacheloruddannelse. 

Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse. Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af erhvervet anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således 1½ års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter ½ år.

Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn (Løn ekskl. pensionsbidrag).  Dette betyder, at de 18,58 % pension  kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

Basisløn og pension pr. 1. april 2024

 
Overenskomstlønninger pr. 1.  april 2024
             
  Løn Pension Total 
  ekskl. pensionsbidrag Samlet bidrag 18,58% incl. løn og pensionsbidrag
Trin Årl. Mdl. Årl. Mdl. Årl. Mdl.
1 313.849,00 26.154,08 58.313,00 4.859,42 372.162 31.013,50
2 327.448,00 27.287,33 60.840,00 5.070,00 388.288 32.357,33
4 360.719,00 30.059,92 67.022,00 5.585,17 427.741 35.645,08
4 360.719,00 30.059,92 67.022,00 5.585,17 427.741 35.645,08
5 384.183,00 32.015,25 71.381,00 5.948,42 455.564 37.963,67
6 403.594,00 33.632,83 74.988,00 6.249,00 478.582 39.881,83
7 414.013,00 34.501,08 76.924,00 6.410,33 490.937 40.911,42
8 442.004,00 36.833,67 82.124,00 6.843,67 524.128 43.677,33
             

 

Lønregulering

Ved de centrale overenskomstforhandlinger aftales hver gang hvordan de offentligt ansattes lønninger skal stige – det kan ske som stigninger i centralt aftalte tillæg, som stigninger i de forskellige løntrinsbeløb og som generelle lønstigninger til alle offentligt ansatte.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}