Til indhold

Regionalt ansat leder

Her finder du lønoversigterne for ledere ansat i regionerne.

Leder i kommune og region

Som kommunalt eller regionalt ansat leder kan du være ansat på AC-overenskomsten eller på en chefaftale.

Læs mere

Løn i region - chefaftale

Løn i det offentlige består af en basisløn, der er aftalt centralt for alle. Denne basisløn er aftalt i den såkaldte chefaftale.
Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at den aftalte pension kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensions bidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen. Pensionsprocenten reguleres pr.1. april 2022 fra 21,11 % til 21,59 %.
For regionsdirektører forhøjes pensionsprocenten til 21,84 % pr 1. april 2022.

Basisløn pr. 1. oktober 2023

Lønramme Løntrin 31. marts 2018 Løn pr. år
1. oktober 2023
35 49 482.864 529.808
36 50 516.572 566.793
37 51 570.591 626.064
38 52 649.262 712.383
39 53 712.865 782.170
40 54 797.658 875.206
41 55 899.580 987.037
42 55+ 1.013.870 1.112.438

 

Udover basislønnen er der mulighed for forhandling af personlige tillæg, som tager udgangspunkt i dine funktioner og kvalifikationer.

Lønnen i tabellen nedenfor er den løn, som DM'ere på chefaftalen rent faktisk har forhandlet sig frem til.

Samlet løn uden pension pr. 1. maj 2023

Løntrin  Gennemsnit   75% tjener mere end   50% tjener mere end   25% tjener mere end 
Alle 66.499 60.100 62.739 68.300
49 58.758      
51 65.207   64.800  

 

Teamleder eller afdelingsleder

Stillingen som teamleder eller afdelingsleder er ofte aflønnet efter den akademiske overenskomst. Lønnen vil her være sammensat af grundløn og tillæg. Lønnen kan variere meget, og det er altid en konkret vurdering. DM anbefaler, at lønnen i disse stillinger tager udgangspunkt i chefkonsulent niveau.

Lønniveau for chefkonsulenter
; ;