Special- og chefkonsulent

Del artikel:

Løn for specialkonsulent og chefkonsulent i regionerne.

Som konsulent i en region er du omfattet af overenskomstens bestemmelser om det lokale forhandlingssystem. Det betyder, at det som udgangspunkt er tillidsrepræsentanten, der forhandler for dig

Tillæggene kan ydes både som kvalifikations- og funktionstillæg. Tillæggene kan ydes som varige eller midlertidige og som engangsvederlag.

Man er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

Der bør holdes øje med lønrelationen til AC'ere på sluttrin.

Løn specialkonsulent i regionerne

Nettoløn, 1. april 2024 Samlet
pensionsbidrag
18,58 %
Løn inkl.
pensionsbidrag 
pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
554.928 46.244,00 103.106 8.592,17 658.034 54.836,17


Løn chefkonsulent i regionerne

Nettoløn, 1. april 2024 Samlet
pensionsbidrag
18,58 %
Løn inkl.
pensionsbidrag 
pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
596.439 49.703,25 110.818 9.234,83 707.257 58.938,08

 

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje