Kun i ganske få tilfælde har du ret til orlov uden løn.

Som offentligt ansat har du som udgangspunkt ikke ret til orlov uden løn. Hvis din arbejdsgiver imidlertid ikke finder det problematisk, kan I dog lave en skriftlig aftale om det.

Ønsker du orlov, skal din arbejdsgiver begrunde, hvorfor hun ikke vil give dig orlov. Det vil ikke være nok for en offentlig arbejdsgiver blot at sige, at det vil hun ikke.

En acceptabel grund kan f.eks. være, at det er meget svært at skaffe en kvalificeret vikar, fordi arbejdet er meget specielt.

Ret til orlov i det offentlige

Du har imidlertid et krav på orlov uden løn i følgende situationer:

  • Du udsendes til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som Danmark deltager i eller samarbejder med.
  • Du ansættes i Grønlands Hjemmestyre.
  • Du udsendes til udlandet som led i Danmarks statslige udviklingssamarbejde med udviklingslandene.

Endvidere har du et retskrav på orlov uden løn, hvis din ægtefælle/samlever:

  • udsendes til tjeneste i udlandet for statslige myndigheder
  • udsendes til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som Danmark deltager i eller samarbejder med
    ansættes i Grønlands Hjemmestyre
  • udsendes til udlandet som led i Danmarks statslige udviklingsarbejde med udviklingslandene.

Det er en i den forbindelse en forudsætning, at du følger med din ægtefælle eller samlever til udlandet eller Grønland.

Hvis du er ansat i staten, optjener du under visse forudsætninger ferie med løn i de første seks måneder af en periode med orlov uden løn. Det gælder uanset formålet med orloven.

Forudsætning for at optjene ferie med løn er, at:

  • du vender tilbage til jobbet inden udløbet af den ferieafholdelsesperiode, hvor ferien skal være afholdt
  • du holder ferien inden udløbet af samme ferieafholdelsesperiode, medmindre den udsættes efter reglerne om feriehindringer og overførsel af ferie.

Under en orlov uden løn fra en region eller kommune optjener du ikke ferie med løn.

Ret til orlov som privatansat

Som privatansat er det kun muligt at få orlov uden løn, hvis det er aftalt i din ansættelseskontrakt, det fremgår af din overenskomst, eller hvis du indgår en aftale med din arbejdsgiver om det.

Læs mere om barselsorlov

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje