Tjenestemandsansat

Del artikel:

Medarbejdere, der ansættes som chefer i det offentlige i stillinger klassificeret i lønramme 37 eller højere, kan blive tjenestemandsansat. For almindelige lønmodtagere sker det yderst sjældent.

Tjenestemænds løn- og arbejdstidsvilkår aftales ved forhandling mellem enten Finansministeriet eller de kommunale arbejdsgivere samt tjenestemændenes forhandlingsberettigede organisationer.

Kan der ikke ved forhandlingerne opnås enighed, fastsættes vilkårene ensidigt af arbejdsgiverne.

Ansættelsen sker i de fleste tilfælde uden tidsbegrænsning. Prøveansættelse kan være en del af vilkårene.

Dog kan ansættelse i et bestemt antal år (åremålsansættelse) – og til forhøjet løn – forekomme og vil i praksis kun ske for chefstillingers vedkommende.

Tjenestemænd kan ikke strejke eller lockoutes.

Løn

Som tjenestemand afhænger din løn blandt andet af den lønramme eller det lønrammeforløb, som din stilling er klassificeret i. Der kan også forhandles et tillæg til din stilling.

Du optjener ret til pension, uden der indbetales særskilt pensionsbidrag. Pensionens størrelse er afhængig af det løntrin du er på, når du går på pension, din alder på pensionstidspunktet, og det antal år du har været ansat som tjenestemand.

Afskedigelse

Du kan som tjenestemand afskediges med tre måneders varsel. Afskedigelsen skal være sagligt begrundet.

Som hovedregel gælder, at du kun kan få aktuel pension, hvis du har været ansat i en pensionsberettiget stilling i 10 år.

Hvis afskeden skyldes, at din stilling nedlægges, skal arbejdsgiveren først betale fuld løn i tre år og derefter livsvarig pension, hvis din arbejdsgiver ikke kan tilbyde dig en anden passende stilling. Er du ansat før 1969, er reglerne lidt anderledes. Kontakt DM på 3815 6600 eller dm@dm.dk, hvis du er ansat før 1969 og har spørgsmål.

Som tjenestemand kan du selv opsige din stilling med tre måneders varsel.

Hvis du afskediges på grund af tjenesteforseelse, kan du miste dine pensionsrettigheder. Til gengæld kan du kun afskediges, hvis du bliver indstillet til det, efter at der er afholdt tjenstligt forhør under ledelse af en udpeget dommer.

Hvis du selv siger op, bevarer du dine pensionsrettigheder i forhold til den tid, din ansættelsesperiode, men pensionen kommer først til udbetaling, når du forlader arbejdsmarkedet, dog tidligst når du fylder 60 år.

Du har ikke ubetinget krav på tjenestemandsansættelse, hvis du søger en anden stilling. Ansættes du i en anden tjenestemandsstilling, følger din løn- og pensionsanciennitet uden videre med.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}