Del artikel:

Som lønmodtager er du underlagt loyalitetspligten, hvilket betyder at du ikke må foretage dig handlinger, der kan skade virksomhedens eller den offentlige institutions indtjening i bred forstand.

Når du er underlagt loyalitetspligten, må du fx ikke omtale din arbejdsgiver eller dennes produkter negativt på de sociale medier eller i andre sammenhænge, hvor det kan have en afledt skadevirkning, eller hvor tilliden mellem arbejdsgiveren og dig bliver kompromitteret.

Kravet om loyalitet gælder i omtale af virksomheden eller offentlige institution internt såvel som eksternt.

Det er også i strid med loyalitetspligten, hvis du i eget eller andet regi udfører opgaver af nogen art, der konkurrerer med den virksomhed eller offentlige institution, du er ansat i.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}