Overenskomster og aftaler for DM DSL's medlemsområde i staten og kommune

Del artikel:

Lovgivningen i Danmark fastsætter kun minimumsbestemmelser for ansættelsen. Derfor har DM DSL indgået overenskomster for medlemmerne i staten, kommunerne og HedeDanmark, der regulerer vilkår for løn og arbejdstid og forbedrer regler om fx barsel, afskedigelse, pension og ferie. Her finder du DM DSL's offentlige overenskomster.

Kommune

Kommunalt ansatte medlemmer er omfattet af følgende aftaler:

  • Overenskomst 2021 mellem Kommunernes Landsforening (KL) og DM DSL
  • Delforlig mellem KL og Forhandlingskartellet om fornyelse af overenskomster og aftaler inden for Forhandlingskartellets forhandlingsområde (28. februar 2008)
  • De vigtigste elementer i KTO og DM DSL's forlig på KL-området
  • Aftaler om individuel løn forhandlet direkte mellem DM DSL og den enkelte primærkommune.

Stat


Statsansatte DM DSL'ere er omfattet af Fællesoverenskomsten, der regulerer løn under barsel, kompetenceudvikling, frihed til pasning af syge og nærtstående familiemedlemmer, samarbejdsudvalg, pension m.v.

Herudover indgår DM DSL aftaler, der specifikt handler om DM DSL's medlemsområde. De handler primært om basisløn og arbejdstid.

Derudover indgår tillidsrepræsentanter særlige aftaler på arbejdspladserne. Det er typisk aftaler om flekstid og betaling for vagter. Desuden forhandles lønnen af tillidsrepræsentanten på den enkelte arbejdsplads. Er der ingen tillidsrepræsentant, så kontakt DM DSL.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}