Til indhold

Overenskomster i det private

Samlet alfabetisk oversigt over arbejdspladser i det private hvor DM har overenskomst.

0-9

3F - Fagligt Fælles Forbund

A

AffaldVarme Aarhus, aftaler om overarbejde, vagter og flex
AffaldVarme Aarhus, aftale med AC/MMF
AffaldVarme Aarhus, aftale om barsel
Aids Fondet
Akademikernes A-kasse
Albertslund Boligselskab 
Albertslund Vand og Spildevand ApS (omfattet af den kommunale overenskomst)
Alternativet
Amnesty International Danmark, Husaftale
Aquadjurs A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Arwos Forsyning (omfattet af den kommunale overenskomst)
Assens Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Atkins Danmark A/S
Atkins Danmark A/S Hovedaftale
ATP AC-overenskomst
ATP Hovedaftale
ATP tillægsprotokollat
ATP overdragelsesaftale

B

Forsyning Ballerup (omfattet af den kommunale overenskomst)
Billund Vand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Bioteknologisk Institut, Forskning og Udvikling (findes ikke elektronisk)
Blade Test Centre A/S (findes ikke elektronisk)
BL - Danmarks Almene Boliger
BL - Danmarks Almene Boliger, protokollat om barselsbestemmelser
Boligselskabernes Landsforening, Landsbyggefonden og Byggeskadefonden
Bornholms Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Brønderslev Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
BUPL Forbundskontoret
BUPL Tværfaglig Fællesoverenskomst 2018 – 2021
Børns Vilkår

C

CISU Civilsamfund i udvikling - Overenskomst 2021-24
CSC Scandihealth A/S
CSC Scandihealth A/S, lokalaftaler

D

Danmarks Biblioteksforening
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening medarbejderhåndbog
Dansk centralbibliotek for Sydslesvig
Dansk Firmaidrætsforbund
Dansk Firmaidrætsforbund, lønaftale
Dansk Flygtningehjælp
Dansk Flygtningehjælp, protokollat om seniorordninger
Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, husaftale
Dansk Ornitologisk Forening og Fugleværnsfonden
Dansk Selskab for Patienssikkerhed og PS!mprove
Dansk Sygeplejeråd
Danske Handicaporganisationer
Danske Havne
DBC DIGITAL A/S
DeltagerDanmark, husaftale
Demko A/S, hovedaftale og overenskomst
Det Grønlandske Hus Odense, Aalborg og Aarhus
Det Grønlandske Hus København 
Din Forsyning A/S
DM, vilkårsaftale
DM, lønaftale
DR, administrative og tekniske funktioner
DR, programmedarbejdere
DSA – Din sundhedsfaglige A-kasse
DSB Koncernen
DXC Technology Danmark A/S overenskomst

E

Egedal Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Elitesport Aalborg
Eltel Networks A/S
Eltel Networks A/S, allonge til aftale
Energinet.dk
Enhedslisten
Eurofins Danmark A/S
Eurofins Danmark A/S, Pensionsaftale
EuroMed Rights
EWII
Experimentarium
Experimentarium, protokollat for undervisningsmedarbejdere
Experimentarium, studerende ansat som piloter

F

Favrskov Forsyning A/S - Husaftale for akademikere
Favrskov Forsyning A/S - Lokalaftale om Fritvalgs Lønkonto for akademikere
Faxe Kommune Holding A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
FIC - Fagligt Internationalt Center
FIC, bilag til overenskomsten om TR-regler
FIC, bilag til overenskomsten om tilrettelæggelse af ferie
Fjernvarme Fyn A/S
FlexDanmark

Folkehøjskolernes Forening i Danmark:

Folkekirkens Nødhjælp 
Folketingets Administration
Folkeuniversitetet Aarhus
Forbrugerrådet Tænk
Fors husaftale og pensionsoversigt
Fountain House
Fredensborg Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Fredericia Spildevand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Frederiksberg Forsyning A/S 
Frederiksberg Forsyning a/s, hovedaftale
Frederikshavn Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Friluftsrådet

G

Glostrup Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Greve Forsyning (omfattet af den kommunale overenskomst)
Gribvand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Guldborgsund Forsyning Holding A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)

H

Halsnæs Forsyning A/S
Hedensted Spildevand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Helsingør Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Hillerød Service A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Hjørring Vandselskab A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
HOFOR A/S
Horsens Vand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
HTK Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Hvidovre Forsyning (omfattet af den kommunale overenskomst)
Hørsholm Vand ApS (omfattet af den kommunale overenskomst)

I

Ikast-Brande Spildevand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Incita
Ingerfair ApS
Interset (findes ikke elektronisk)
Ishøj Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Itadel A/S (findes ikke elektronisk)
IWGIA

J

Jammerbugt Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)

K

Kalundborg Forsyning A/S
Kerteminde Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Kolding Spildevand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Kommunernes Landsforening, akademikere
Kommunernes Landsforening, studerende
Konventum (Fonden LO-skolen)
Kristendemokraternes sekretariat og folketingsgruppe (findes ikke elektronisk)
Kræftens Bekæmpelse, Hovedaftale
Kræftens Bekæmpelse, overenskomst med bilag 1-18
Kræftens Bekæmpelse, ferieaftale
Kræftens Bekæmpelse, lederaftale
Københavns Lufthavne A/S
Køge Service A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)

L

Landsforeningen LEV
Langeland Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Lejre Forsyning (omfattet af den kommunale overenskomst)
Lemvig Forsyningsservice A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
LGBT+ Danmark
Lolland Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)

M

Magistrenes Arbejdsløshedskasse
Mariagerfjord Vand a|s (omfattet af den kommunale overenskomst)
Medborgerne
Mellemfolkeligt Samvirke, sammenskrivning af husaftale og overenskomst
Middelfart Spildevand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Morsø Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Mødrehjælpen

N

NK-Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Nordvand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Nyborg Forsyning & Service A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)

O

Odense Renovationsselskab A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Odsherred Forsyning (omfattet af den kommunale overenskomst)
Orbicon 
Oxfam IBIS

P

PenSam
Pharmakon a/s og Pharmadanmark
Post Danmark A/S
Provas (omfattet af den kommunale overenskomst)

R

Randers Spildevand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Rebild Vand og Spildevand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Red Barnet
Rigsrevisionen
Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S
Royal Greenland A/S (findes ikke elektronisk)
Røde Kors
Røde Kors, forhandlingsresultat OK18

S

Scandlines A/S
Sex & Samfund
Silkeborg Forsyning A/S
Skanderborg Forsyningsvirksomhed
Slagelse Erhvervscenter A/S
Socialdemokraterne
SOS Børnebyerne
Struer Forsyning (omfattet af den kommunale overenskomst)
Syddjurs Spildevand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Sønderborg Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)

T

TDC A/S, overenskomst
TDC A/S, hovedaftale
TDC A/S, aftale om bonusordning
TDC A/S, aftale om lønregulering 2019
Thisted Vand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Tønder Forsyning A/S
Tårnby Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)

U

Ungdomsbyen

V

Vand og Affald A/S Svendborg (omfattet af den kommunale overenskomst)
VandCenter Syd A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Vejen Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Vejle Spildevand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Verdo, lokalaftale mellem Verdo koncernen og AC-organisationerne
Vest Vand Service A/S Brøndby (omfattet af den kommunale overenskomst)
Vesthimmerlands Vand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)

Ø

Ørsted Energy Thermal Power A/S og Ørsted Energy Wind Power A/S
Ørsted Energy Power Holding A/S

Å/AA

Aalborg Forsyning, Holding A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Aalborg Forsyning Service A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Aarhus Vand A/S

OK21 på det private område

Her kan du læse om overenskomstforhandlingerne i 2021 på det private område, hvor en række overenskomster og husaftaler skal forhandles.

Læs mere