JA og DSL er fusioneret med DM

Fusionen er trådt i kraft 1. januar 2023. Læs mere

Til indhold

Fædreorlov

Fædres ret til orlov samt ret til løn eller dagpenge under orlov varierer meget, alt efter hvor du er ansat.

Ved de offentlige overenskomstforhandlingerne i 2015 lykkedes det DM at komme igennem med en at vores mærkesager, mere øremærket og lønnet barselsorlov til fædrene. I såvel den statslige, regionale som kommunale overenskomst har fædrene nu 7 ugers øremærket orlov. 

Fædreorlov offentligt ansat

Som far har du 7 ugers øremærket forældreorlov med løn. Dette gælder også med-mødre og mandlige adoptanter.

Mødre såvel som fædre, med-mødre og mandlige adoptanter har fortsat en individuel ret til at holde 32 ugers forældreorlov, uden det er en misligholdelse af ansættelsesforholdet. Men der er som hidtil kun en løn-ret/dagpengeret knyttet til de 32 uger. I dit konkrete tilfælde betyder det, at du og din kæreste selvfølgelig skal aftale, hvordan I fordeler forældreorloven mellem jer.

Lønretten på de offentlige AC-overenskomster i forældreorloven hedder 6+6+7. Det vil sige 6 uger til mor, 6 uger til deling, 7 uger til far.

Hvis du og din kæreste er på hver sin overenskomst, kan I begge tage ”dele-ugerne” på jeres respektive overenskomster.

Konkret betyder det, at ud af de 32 ugers forældreorlov kan din kæreste holde 12 uger (6+6), og du kan holde 13 uger (6+7).

Det betyder, at der så er 7 uger ”til rest” (32-12-13 uger =7 uger) hvor en af jer kan holde orlov på barselsdagpenge. 

Fædreorlov privatansat

Hvis du er privatansat far, og dit ansættelsesforhold ikke er dækket af en overenskomst, som regulerer dine vilkår under barsel, er det minimumsrettighederne i barselsloven, der fastlægger dine rettigheder, når du er på barsel.

Andre og mere fordelagtige regler i forbindelse med barsel kan også være fastlagt i din ansættelseskontrakt.