Hvornår skal arbejdsgiver have besked

Del artikel:

Når du har fravær i forbindelse med graviditet eller fødsel, er der nogle vigtige varslingsfrister, som du skal overholde. Det er vigtigt, at du giver din arbejdsgiver besked om dit fravær inden for tidsfristerne. 

Før fødslen

Som mor skal du orientere din arbejdsgiver om din graviditet senest 3 måneder før din termin. Du skal samtidig fortælle din arbejdsgiver, om du vil holde de 4 ugers orlov før fødslen.

Hvis du som far eller medmor vil holde orlov de første 10 uger efter fødslen, skal du senest 4 uger før forventet fødsel orientere din arbejdsgiver om, hvornår du vil holde orloven og hvor længe. Det gælder også, hvis du skal holde overdraget orlov inden for de første 10 uger.  

Efter fødslen

Hvis du overdrager op til 8 ugers orlov

Hvis du som mor overdrager op til 8 ugers orlov, der ligger inden for de første 10 uger efter fødslen, skal du senest 4 uger før forventet fødsel orientere din arbejdsgiver om dette. Du skal også fortælle, om du vil fortsætte direkte på den efterfølgende orlov.

Hvis du holder orlov de første 10 uger efter fødslen

Hvis du som mor vil holde orlov i de første 10 uger efter fødslen, skal du senest 6 uger efter fødslen orientere din arbejdsgiver om, hvornår du vil genoptage dit arbejde.

Hvis du som far eller medmor vil holde orlov efter de første 10 uger efter fødslen, skal du senest 6 uger efter fødslen orientere din arbejdsgiver om, hvornår du vil holde orloven og hvor længe. Det gælder både, når du vil holde din egen orlov og orlov, som du har fået overdraget fra den anden forælder.

Hvis du holder orlov efter 10 uger efter fødslen

Hvis du vil holde orlov efter de første 10 uger efter fødslen, skal du senest 6 uger efter fødslen orientere din arbejdsgiver om, hvornår du vil holde orloven og hvor længe. Det gælder både, når du vil holde din egen orlov og orlov, som du eventuelt har fået overdraget fra den anden forælder.

Hvis du vil udskyde orlov

Hvis du som mor, far eller medmor vil udskyde op til 5 ugers orlov til at holde efter barnets første år, skal du orientere din arbejdsgiver senest 6 uger efter fødslen af barnet.

Når du vil holde den udskudte orlov

Når du som mor, far eller medmor vil afholde de op til 5 ugers udskudte orlov, skal du senest 8 uger før orlovens begyndelse orientere din arbejdsgiver om, hvornår og hvor længe du vil holde orloven. Du skal holde orloven, inden barnet fylder 9 år.

Hvis du vil holde de op til 9 ugers orlov, fordi du er blevet lønmodtager

Hvis du som mor, far eller medmor er blevet lønmodtager inden 1 år efter barnets fødsel, vil du have mulighed for at ansøge om op til 9 ugers ekstra orlov. Det kan du, hvis du ikke tidligere har holdt 9 ugers orlov med barselsdagpenge som lønmodtager og ikke har mere orlov tilbage. Det gælder også, hvis du ikke tidligere har haft mulighed for at holde orlov, fx fordi du har været på kontanthjælp.

Når du vil holde de op til 9 ugers orlov, skal du orientere din arbejdsgiver senest 8 uger før orlovens begyndelse. Du skal fortælle din arbejdsgiver, hvornår og hvor længe du vil holde orloven.

Vær opmærksom på, at de 9 ugers orlov skal være holdt inden 1 år efter barnets fødsel og kan tidligst starte den 2. august 2022.

Hvis du ikke har haft mulighed for at holde orloven, som du har varslet 

Hvis der er forhold, der gør det urimeligt at holde den orlov, som du har varslet til din arbejdsgiver, kan du få orloven ændret.

Når du vil holde den resterende orlov, skal du senest 16 uger før orlovens begyndelse orientere din arbejdsgiver om, hvornår og hvor længe du vil holde orloven.

Det kan være fx i situationer, hvor du bliver sygemeldt og går fra barselsdagpenge til sygedagpenge.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}