Soloforældre

Del artikel:

Soloforældre har ret til 46 orlovsuger med barselsdagpenge efter fødslen. Det gælder, uanset om forælderen er lønmodtager, selvstændig eller ledig.

Som noget nyt er solofædre og solomødres orlovsperiode sidestillet, så begge har ret til at holde op til 46 ugers orlov med barselsdagpenge.

Overdragelse af orlov

Fra den 1. januar 2024 bliver det muligt for soloforældre til børn født den 1. januar 2024 eller senere at overdrage en del af orloven til et nærtstående familiemedlem.  Der kan overdrages op til 32 ugers orlov med barselsdagpenge.

Hvis den ene forælder er død, er der mulighed for at overdrage orlovsuger til den afdødes forældre eller søskende. Det nærtstående familiemedlem skal afholde orloven, inden barnet fylder ét år.

Nærtstående familiemedlem

Nærtstående familiemedlem er bedsteforældre eller søskende.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}