Barselsdagpenge

Del artikel:

Som udgangspunkt har forældre i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption ret til fravær, og hvis de opfylder betingelserne herfor, har de ret til barselsdagpenge under fraværet.

Betingelser 

Som lønmodtager kan du få barselsdagpenge, hvis du ved starten af den enkelte fraværsperiode opfylder disse tre betingelser:

  • Du skal være ansat på den første dag i din orlov eller dagen før. 
  • Du skal have mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven.
  • Du skal have arbejdet mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder. 

Derudover er det et krav, at du dagligt tilbringer fysisk tid sammen med dit barn.  

Får du løn under noget af din barsel 

Hvis du får fuld løn i noget af din barsel, skal du først søge barselsdagpenge, når din arbejdsgiver ikke længere udbetaler løn. 

Hvis du får fuld løn under hele din barsel, skal du ikke søge barselsdagpenge. 

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}