Omsorgsdage

Del artikel:

På omsorgsdagene kan du holde fri med fuld løn sammen med dine børn under syv år.

Som offentligt ansat har du ret til to omsorgsdage pr. kalenderår til og med det kalenderår, hvor barnet fylder syv år.

Hvis du er ansat i en privat virksomhed, fremgår det af din overenskomst, kontrakt eller lignende, om du har ret til omsorgsdage.

Du kan ikke få udbetalt løn for de omsorgsdage, du ikke har afholdt, eller hvis du fratræder din stilling uden at have holdt de to omsorgsdage.

Sådan kan omsorgsdage holdes

Reglerne for afholdelse af omsorgsdage gælder kun offentligt ansatte. For privatansatte vil reglerne fremgå af overenskomsten, personalepolitikken eller lignende.

Som offentlig ansat har du ingen frister for, hvornår du skal varsle omsorgsdagene, men du skal tidligst muligt gøre din arbejdsgiver opmærksom på, at du ønsker at afvikle dagene.

Du kan holde omsorgsdagene som halve eller hele dage. Efter aftale med din arbejdsgiver kan du også holde omsorgsdage timevis.

De to omsorgsdage, du har pr. kalenderår til hvert barn, skal holdes senest den 31. december i kalenderåret, ellers bortfalder de som hovedregel. Du har ikke ret til at udskyde dine omsorgsdage til senere år.

Du kan dog overføre omsorgsdage til det efterfølgende kalenderår, hvis der er tale om omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født eller modtaget, omsorgsdage, som du er forhindret i at bruge, fordi du holder barsels-, adoptions- eller børnepasningsorlov i et helt kalenderår.

Omsorgsdage for deltidsansatte

Er du ansat på deltid eller som studentermedhjælper i det offentlige, har du også ret til omsorgsdage.

En omsorgsdag vil svare til det antal arbejdstimer, du normalt udfører på en arbejdsdag. Hvis du fx arbejder fire timer dagligt, er en omsorgsdag for dig også på fire timer.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}