Ledig på barsel

Del artikel:

Hvis du er ledig og berettiget til dagpenge i en a-kasse, er du også berettiget til barselsdagpenge fra det offentlige. Der er dog undtagelser.

Hvis du er ledig, er du ikke omfattet af reglerne om øremærkning, bortset fra de 2 uger lige efter barnets fødsel. Som ledig kan du derfor overføre flere uger til den anden forælder, end en lønmodtager kan. Hvis en af forældrene er lønmodtager, kan vedkommende ikke overdrage sin øremærkede orlov.

Hvis du får arbejde som lønmodtager, inden barnet fylder 1 år, kan du skulle afholde de 9 ugers orlov, som du måtte have overført, hvis ikke de skal gå tabt.

Du skal give din a-kassen besked, når du går på barsel, og du skal huske, at du skal ansøge om barselsdagpenge senest 8 uger efter din første fraværsdag hvis du er solomor eller bopælsforælder, er der er mulighed for flere barselsdagpenge.

Ledig mor på barsel og forældreorlov 

Moren har ret til orlov med barselsdagpenge fra 4 uger, inden barnet forventes født, og efter fødslen har moren ret til 10 ugers orlov med barselsdagpenge derudover har man som mor ret til 14 ugers forældreorlov med barselsdagpenge.

Ledig far eller medmor på barsel og forældreorlov 

Som far eller medmor har du ret til 2 ugers orlov med dagpenge i barnets første 10 uger. Du har ret til at holde dem lige efter fødslen.

Herefter har du ret til op til 22 ugers forældreorlov med barselsdagpenge.

Du kan forlænge men ikke udskyde 

Hvis du er ledig og berettiget til dagpenge i en a-kasse, er du også berettiget til barselsdagpenge fra det offentlige. Der er dog visse dele af den fleksible barselsorlov, som ledige ikke kan bruge: 

Du kan maksimalt forlænge barselsorloven med 8 uger. Dette gælder både, hvis du er ledig på tidspunktet for orlovens start, og hvis du bliver ledig under orloven. I situationer, hvor den ene forælder er ledig og den anden forælder i beskæftigelse, kan den ledige kun holde 8 uger af den forlængede orlov.

Du kan ikke udskyde orlov til et senere tidspunkt. Har du været i et ansættelsesforhold, og har udskudt noget af orloven, kan du først benytte den udskudte orlov, når du igen er i beskæftigelse.

Ønsker du som ledig at afholde delt barselsorlov, det vil sige holde orloven på skift, gælder der særlige regler:

For at kunne modtage arbejdsløshedsdagpenge skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis du som ledig forælder ønsker at holde barselsorlov i flere perioder, det vil sige skifte mellem at modtage arbejdsløshedsdagpenge og barselssdagpenge, skal der være 4 uger imellem to perioder med barselsorlov. Det vil altså sige, at du som ledig på barsel kun kan afbryde barselsorloven og efterfølgende modtage arbejdsløshedsdagpenge fra a-kassen, hvis ledighedsperioden er på mindst 4 uger.

Læs også: Bekendtgørelse om rådighed (Retsinformation)

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje