LGBT+ familier

Del artikel:

Regnbuefamilier og soloforældre får bedre orlovsmuligheder fra 2024.

Overdragelse af orlov

Fra den 1. januar 2024 bliver det muligt for LGBT+ familier at overdrage ikke- øremærkede orlovsuger til “sociale forældre” for børn født den 1. januar 2024 eller senere.

Den nye orlovsmodel giver mulighed for, at man kan fordele de orlovsuger, der kan overdrages, mellem op til fire forældre i alt.

De to juridiske forældre har hver 11 øremærkede orlovsuger efter fødslen, som ikke kan overdrages. Men herefter kan de resterende 26 orlovsuger fordeles mellem både de to juridiske forældre og op til to sociale forældre.

Sociale forældre

Betegner: 

  • Den juridiske forælders ægtefælle 
  • Den juridiske forælders samlevende, som har levet i et ægteskabslignende forhold med en forælder i mindst to år
  • En kendt donor med en forældrelignende relation til barnet
  • Den kendte donors ægtefælle eller samlevende med en forældrelignende relation til barnet

En social forælder kan kun få orlov, hvis en retlig forælder ønsker at overdrage nogle af eller alle sine orlovsuger.

Sociale forældre, der får overdraget orlov fra retlige forældre, skal opfylde de almindelige krav i barselsloven for at få ret til barselsdagpenge.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}