Studerende på barsel

Del artikel:

Hvis du er studerende og får SU kan du få ekstra SU klip mens du er på barsel. Herudover kan du få barselsdagpenge såfremt du opfylder betingelserne herfor.

Som studerende kan du få barselsdagpenge, hvis du er i en af disse tre situationer: 

  1. Du har et fast arbejde ved siden af din uddannelse

Du kan få barselsdagpenge, hvis du har et fast arbejde ved siden af din uddannelse, hvor du har været ansat på den første dag i din orlov eller dagen før. Derudover skal du have haft mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven og mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder. 

  1. Du er elev i lønnet praktik

Du kan få barselsdagpenge, hvis du er elev i lønnet praktik på din første orlovsdag eller dagen før. Du kan derfor ikke få barselsdagpenge, hvis din første orlovsdag ligger i en periode med undervisning på uddannelsesstedet.  

  1. Du holder orlov fra din uddannelse og melder dig ledig i din a-kasse

Når du holder orlov fra din uddannelse, kan du få barselsdagpenge, hvis du stopper din SU, melder dig ledig i din a-kasse og stiller dig til rådighed for arbejdsmarkedet i dit jobcenter, dvs. har ret til dagpenge. 

Vær opmærksom på, at du skal orientere dit uddannelsessted om din orlov, så du kan dokumentere orloven, når du søger om barselsdagpenge. 

Hvis du får SU

Hvis du får SU, kan du få ekstra SU-klip. Læs mere om dette her.

Du kan overdrage orlovsuger til den anden forælder, selvom du ikke selv har ret til barselsdagpenge. Den anden forælder kan få barselsdagpenge under orloven, hvis han/hun opfylder betingelserne herfor. Læs mere om dette her.

Hvis I bor sammen ved fødslen, har du som mor som hovedregel 14 ugers orlov efter fødslen, som du kan overdrage til den anden forælder. Som far eller medmor har du som hovedregel 22 ugers orlov efter fødslen, som du kan overdrage. 

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}