Til indhold

Fædreorlov

Fædres ret til orlov er lovsikret men retten til løn eller dagpenge under orloven afhænger af de konkrete ansættelsesvilkår.

Ret til orlov 

Du har som far ret til orlov med barselsdagpenge i to uger, der skal holdes, inden jeres barn bliver 10 uger gammelt. 

De to uger skal holdes som en sammenhængende periode og det skal være enten være i forbindelse med barnets fødsel, eller fra barnet kommer hjem. Du kan også aftale med din arbejdsgiver at du deler din orlov op i flere kortere perioder. 

Disse to ugers orlov kan ikke overdrages.  

Fædreorlov offentligt ansat 

I såvel den statslige, regionale som kommunale overenskomst holdes de 2 uger i tilknytning til fødslen med løn og fædrene har desuden 7 ugers øremærket orlov med løn. Dette gælder også med-mødre og mandlige adoptanter. 

Mødre såvel som fædre, med-mødre og mandlige adoptanter har fortsat en individuel ret til at holde 32 ugers forældreorlov, uden det er en misligholdelse af ansættelsesforholdet. Men der er som hidtil kun en løn-ret/dagpengeret knyttet til de 32 uger. I dit konkrete tilfælde betyder det, at du mor skal aftale, hvordan I fordeler forældreorloven mellem jer. 

Lønretten på de offentlige AC-overenskomster i forældreorloven hedder 6+6+7. Det vil sige 6 uger til mor, 6 uger til deling, 7 uger til far. 

Hvis du og mor er på hver sin overenskomst, kan I begge tage ”dele-ugerne” på jeres respektive overenskomster. 

Konkret betyder det, at ud af de 32 ugers forældreorlov kan mor holde 12 uger (6+6), og du kan holde 13 uger (6+7). 

Det betyder, at der så er 7 uger ”til rest” (32-12-13 uger =7 uger) hvor en af jer kan holde orlov på barselsdagpenge.  

Fædreorlov privatansat  

Hvis du er privatansat far, og dit ansættelsesforhold ikke er dækket af en overenskomst, som regulerer dine vilkår under barsel, er det minimumsrettighederne i barselsloven, der fastlægger dine rettigheder, når du er på barsel. 

Andre og mere fordelagtige regler i forbindelse med barsel kan også være fastlagt i din ansættelseskontrakt. 

; ;