Sygdom og fravær

Del artikel:

Hvis du bliver syg pga. din graviditet eller barsel har du visse rettigheder.

Sygdom og fravær under graviditet


Du kan få forlænget din graviditetsorlov således at du går på orlov tidligere end 4 uger før forventet fødselstidspunkt.
Hvis du under din graviditet går til forebyggende graviditetsundersøgelser hos læge eller jordemoder i din arbejdstid, har du ret til fravær og dagpenge for den tid du bruger. Det er dog en betingelse, at undersøgelserne ikke kan finde sted uden for den normale arbejdstid. Det samme gælder ved fravær fra arbejdet på grund af undersøgelser med henblik på behandling for barnløshed. Dagpengene udbetales af din arbejdsgiver – og ikke det offentlige. De fleste vil dog have ret til fuld løn til disse undersøgelser.
 

Hvis lægen vurderer, at graviditeten har et sygeligt forløb, eller hvis dit arbejde medfører en risiko for fostret, har du som gravid kvinde ret til fravær fra arbejdet og dagpenge fra det offentlige i en periode før graviditetsorloven.

Under dit fravær kan du få barselsdagpenge, hvis du opfylder betingelserne herfor. Hvis du får løn under fraværet, kan din arbejdsgiver i stedet få refusion af dine barselsdagpenge. 

Du skal give besked om din sygdom til din arbejdsgiver, som derefter skal indberette dit fravær via NemRefusion senest 5 uger efter 1. fraværsdag. 

Du vil herefter modtage et brev i e-boks med besked om, hvilke oplysninger du skal sende til Udbetaling Danmark i selvbetjeningsløsningen 'Min barsel'.

Hvis du får et brev i e-boks om, at Udbetaling Danmark skal have en lægeattest, skal du kontakte din læge inden den frist, der står i brevet. Lægen sender den derefter til Udbetaling Danmark. Du kan også selv sende vandrejournal eller mulighedserklæring, hvis årsagen til sygemeldingen, omfanget og varigheden er oplyst.

Hvis der sker ændringer i af dit fravær, skal du oplyse dette til Udbetaling Danmark hurtigst muligt, og senest 3 uger efter, at ændringen er sket. Udbetaling Danmark kan så bede om en ny lægeerklæring.

Vær opmærksom på, at hvis Udbetaling Danmark ikke modtager dokumentation og oplysninger inden for den frist, du får oplyst, kan det få betydning for din ret til barselsdagpenge.

Sygdom og fravær under barsel

Bliver du syg, mens du er på orlov i forbindelse med barsel, bliver din barsel som udgangspunkt ikke afbrudt eller udskudt.

Bliver du så syg, at du er ude af stand til at tage dig af barnet, kan retten til dagpenge under orlov indenfor de første 10 uger efter fødslen overgå til faren/medmoren. Det er lægen, der vurderer, om dette er tilfældet – man skal have dokumentation fra lægen om, at man ikke kan passe barnet og hvor længe.

Hvis man fortsat er syg / eller bliver syg efter de første 10 uger efter fødslen, kan man også vælge at overdrage en del af den resterende orlov, altså op til 13 uger.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}