Til indhold

Børn og barsel

Dansk Magisterforening
© Morten Bengtsson

Både kvinder og mænd har ret til barselsorlov, når de bliver forældre. Reglerne for barsel er fleksible, men der er en del frister, der skal overholdes.

Her kan du læse mere om dine muligheder, rettigheder og pligter i forbindelse med graviditet, fødsel og forældreskab.

Når du er gravid, eller skal adoptere et barn, og være forælder, har du og din partner ret til fravær og til indtægt under barsel. De regler, der gælder for dig, fremgår af din overenskomst. Hvis du ikke er dækket af en overenskomst, vil det fremgå af din ansættelseskontrakt og af funktionærlovens regler om barsel.

Hovedprincippet i reglerne om barsel er, at forældrene tilsammen har ret til orlov og dagpenge i 52 uger. De 52 uger gælder både til orlov før og efter fødsel.

Nogle perioder er reserveret moren, andre er reserveret til partneren, og der er perioder, som dækker begge forældre. Forældrene kan tilsammen holde orlov i op til 112 uger, men får kun dagpenge i tilsammen 52 uger.

Som udgangspunkt skal du være tilknyttet arbejdsmarkedet for at få ret til fravær og dagpenge.

Du skal opfylde en af følgende betingelser for at opnå ret til dagpenge:

  • Du har været tilknyttet arbejdsmarkedet i de sidste 13 uger, før orloven begynder og har været beskæftiget i mindst 120 timer.
  • Du er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet.
  • Du har inden for den seneste måned afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, der har varet mindst 18 måneder.
  • Du er elev i lønnet praktik i et lov-godkendt uddannelsesforløb.

Nye regler om øremærket barsel

Der er den 26. oktober 2021 indgået en politisk aftale om øremærket barsel. Regeringen har i december 2021 fremsat deres lovforslag om øremærket barsel, men loven er endnu ikke endeligt vedtaget. DM kan derfor ikke sige, hvilken betydning loven får for din barsel endnu.

Du kan foreløbigt finde svar på dine spørgsmål om den politiske aftale på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Læs mere om øremærket barsel her
DM

Prøv DM's barselsberegner

Barselsberegneren hjælper dig med at skabe et overblik over din barsel, og hvilken indkomst du har under din barsel.

Prøv barselsberegneren
DM

Nedsat kontingent på barsel

Er du gået på barsel og modtager barselsdagpenge, kan du få nedsat dit kontingent.

Læs mere
DM

Barselsakademiet

Som medlem af DM kan du deltage gratis i arrangementer hos Barselsakademiet.

Læs mere