Børn og barsel

© Morten Bengtsson

Del artikel:

Her kan du læse mere om dine muligheder, rettigheder og pligter i forbindelse med graviditet, fødsel og forældreskab.

Både kvinder og mænd har ret til barselsorlov, når de bliver forældre. I 2022 blev der indført nogle væsentlige ændringer i den eksisterende barselslov.  

Når du er gravid, eller skal adoptere et barn, og være forælder, har du og din partner ret til fravær. Denne fraværsret følger af barselsloven.  

Retten til betaling under fraværet følger af din overenskomst. Hvis du ikke er dækket af en overenskomst, vil en eventuel ret til hel eller delvis løn under dele af din barsel fremgå af din ansættelseskontrakt, evt. personalehåndborg og af funktionærlovens regler om barsel.

Prøv DM's barselsberegner

Barselsberegneren hjælper dig med at skabe et overblik over din barsel, og hvilken indkomst du har under din barsel.

Nedsat kontingent på barsel

Er du gået på barsel og modtager barselsdagpenge, kan du få nedsat dit kontingent.

Barselsakademiet

Som medlem af DM kan du deltage gratis i arrangementer hos Barselsakademiet.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}