Ligestilling og mangfoldighed

Del artikel:

Alle skal have lige muligheder og rettigheder uanset køn, etnicitet, seksuel orientering, alder, udseende, handicap, socioøkonomisk baggrund, religion mv.

At styrke ligestilling og mangfoldighed er nødvendigt fra et menneskeligt perspektiv; det skaber et empatisk, rummeligt og behageligt arbejdsmiljø for alle. Det er lovpligtigt, at alle skal behandles lige, og derfor helt ufravigeligt for alle danske arbejdspladser at gøre en indsats, og så er det også effektiviserende og styrker innovation. Den inkluderende arbejdsplads skaber bæredygtige resultater, er konkurrencedygtig og vækster.  

DM arbejder for at understøtte, at jobsøgende og ansatte, uanset baggrund, har lige adgang til arbejdsmarkedet. Dette gælder både i rekruttering og fastholdelse. Alle arbejdspladser skal forpligtes til at arbejde for et inkluderende og mangfoldigt arbejdsmiljø, hvor alle ansatte kan trives, og hvor diskrimination forebygges. Det er relevant for både arbejdssøgende, arbejdsgivende og arbejdstagende. 

Ligestilling og mangfoldighed er ikke det samme, men de udgør to sider af samme sag. I DM mener vi, at alle skal arbejde for at styrke begge dele, og det vil også være fordelagtigt rent økonomisk. Man vil kunne skabe en bedre bundlinje ved at have en bredere talentmasse og dermed mange forskellige løsningsforslag, idéer og unikke, innovative tanker.  

Ligestilling 

Ligestilling betyder ikke blot ligestilling mellem kønnene, men mellem alle på tværs af køn, seksualitet, etnicitet mv. Man skelner også imellem kønsligestilling og ligestilling mellem kønnene. Det første referer til, at der er en lige fordeling af køn, og det andet at kønnene oplever at have samme muligheder.

På det danske arbejdsmarked er ligestillingsarbejdet rammesat af lovgivningen. Alligevel er arbejdet med ligestilling langt fra i mål. Man ser eksempelvis, at flere LGBTQ+’er oplever, at de ikke kan være åbne om deres kønsidentitet eller seksualitet på deres arbejdsplads, og mange oplever diskrimination eller mobning (læs mere her), og mænd er fortsat overrepræsenterede i lederstillinger både i den private og den offentlige sektor (Equalis Diversitetsbarometer 2023). 

Hvad siger loven?

Ligestilling er forankret i den danske lovgivning, og på det danske arbejdsmarked er ligestillingsarbejdet overordnet rammesat af tre lovgivninger: Ligebehandlingsloven, forskelsbehandlingsloven og  ligelønsloven

Ligeledes lovgives der også internationalt. FNs verdensmål 5 er at opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinder og pigers rettigheder og muligheder (Verdensmaalene.dk), ligesom FN også har kvindekonventionen fra 1979.

Et løndirektiv er også på vej fra EU for at fremme løngennemsigtighed og i den forbindelse gøre op med lønforskelle.

Læs her hvorfor det kan nytte at lovgive på området 

Er du interesseret i at vide, hvordan det står til med kønsdiversitet og -ligestilling i Danmark?

Så se Equalis Diversitetsbarometer 2023 her

Mangfoldighed

Mangfoldighed er en ressource, som styrker arbejdspladsen. Den effektive og nytænkende arbejdsplads har ikke bare plads til alle, men brug for alle. Danske arbejdspladser skal kunne rumme alle de kompetente medarbejdere, der findes på tværs af identitet og tilhørsforhold.

Mangfoldighed på arbejdspladsen skaber en unik sammensætning af kompetencer blandt medarbejderne, som skaber grobund for vækst, innovation og udvikling i virksomheden.

Mangfoldighed handler altså om at skabe en kreativ og innovativ arbejdsplads, der ud over de forretningsmæssige fordele også skaber et brand, som nye potentielle medarbejdere gerne vil være en del af.

DM's mangfoldighedspolitik

Læs mere her om, hvad DM gør for at arbejde mod et arbejdsmarked fri for diskrimination for alle.

DM's analyser af ligestilling og diskrimination

I DM står vi klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål eller oplever udfordringer med ligestillings- og mangfoldighedsindsatser på din arbejdsplads. 

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}