Arbejdstilsynets bekendtgørelser og vejledninger

Del artikel:

Arbejdstilsynet laver løbende vejledninger og bekendtgørelser om reglerne på arbejdsmiljøområdet. Find nogle af dem her.

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Deres mål er at sikre, at danske virksomheder skaber et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø for de ansatte.

Arbejdstilsynet udvikler løbende en række bekendtgørelser og vejledninger, der har til formål at sikre, at de danske arbejdspladser har mulighed for at læse og forstå og overholde lovene omkring arbejdsmiljø og sikkerhed på og i arbejdet.

Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

Bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø samler de vigtigste regler om psykisk arbejdsmiljø og gør det overskueligt for virksomhederne at se, hvilke regler der er særligt centrale på området.

Vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres

Vejledningen omhandler arbejdsgivers vigtigste forpligtigelser, når det kommer til stor arbejdsmængde og tidspres samt forebyggende tiltag i forbindelse med disse områder. 

Vejledning om uklare krav og modstridende krav i arbejdet

Vejledningen omhandler arbejdsgiverens vigtigste pligter, når det kommer til uklare og modstridende krav i arbejdet, samt forebyggende tiltag i forbindelse med disse områder.

Vejledning om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane

Vejledningen omhandler krænkende handlinger herunder mobning og seksuel chikane. Både mellem ansatte og mellem ansatte og ledere.

Kilde: Arbejdstilsynet

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje