Krænkende adfærd

© DM

Del artikel:

Krænkende adfærd kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder og arbejdsfællesskabet. Ifølge Arbejdstilsynet, er der tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende.

Krænkende handlinger er en samlet betegnelse, der både dækker over mobning, seksuel chikane og andre forhold, hvor krænkelser kan forekomme på arbejdspladsen. Hvad der opfattes som krænkende adfærd, er individuelt. Det er personens oplevelse af de krænkende handlinger, der er central. Oplever du krænkende adfærd, kan du klage til Arbejdstilsynet. Det er også en god idé at involvere din tillidsrepræsentant eller nærmeste leder. DM’s arbejdsmiljøkonsulenter står til en hver tid til rådighed for dig, hvis du oplever krænkende adfærd i dit arbejdsliv.

På denne side kan du læse, hvordan du skal forholde dig, hvis du oplever eller er vidne til krænkende adfærd på arbejdspladsen, som blandt andet kan give sig til kende i form af:

Uønsket seksuel opmærksomhed og sexisme

Ifølge Arbejdstilsynet, er krænkende handlinger af seksuel karakter al form for uønsket seksuel opmærksomhed og kan fx være:

 • Uønskede berøringer
 • Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem
 • Sjofle vittigheder og kommentarer
 • Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner
 • Visning af pornografisk materiale.

Uønsket seksuel opmærksomhed eller sexchikane påvirker mennesker på forskellige måder. Vi har også forskellige grænser for, hvad vi oplever som uønsket eller krænkende adfærd fra andre. Hvor vi sætter grænsen, og hvordan vi håndterer uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen, er forskellig fra person til person.

Mobning

Mobning er karakteriseret ved, at en person over længere tid udsættes for gentagne, krænkende handlinger, der opfattes som sårende eller nedværdigende, og som den pågældende ikke kan forsvare sig imod.

De mest hyppige former for mobning er:

 • Tilbageholdelse eller fordrejning af information
 • Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab
 • Latterliggørelse, skæld ud i det offentlige rum
 • Fjendtlighed eller tavshed
 • Sårende personlige bemærkninger
 • Usynliggørelse
 • Nedvurdering
 • Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver

Digital chikane

Bliver du eller dine kolleger truet eller chikaneret på de sociale meder i kraft af det arbejde I laver? Så er det noget I skal tage hånd om på jeres arbejdsplads. For det skal håndteres som et arbejdsrelateret problem, også selvom det er dig der modtager truslerne på din personlige profil eller uden for normal arbejdstid.

Hvad kan digital chikane være for noget?

Digital chikane kan være trusler (om fx vold) via e-mail eller andre sociale medier, som Facebook, Twitter og diverse hjemmesider etc. Arbejdspladser skal tåle kritik og tilbagemeldinger fra borgere, kunder og brugere. Men når tonen bliver voldelig og truende, er der tale om digital chikane. Digital chikane kan fx være nedværdigende udtalelser, groft sprogbrug eller andre krænkende bemærkninger. For den krænkede er det en stor belastning at stå med. I værste tilfælde kan det føre til dårlig psykisk helbred og sygemelding.

Chikane fra borgere, brugere og kunder

Begrebet chikane dækker over personlig hetz eller forfølgelse også af verbal karakter på fx sociale medier. Det kan være svært at vurdere, hvornår en ytring er ulovlig, men direkte eller indirekte trusler vil ofte være omfattet af straffelovens § 266 og bør derfor anmeldes – både for at beskytte dig som medarbejder, men også for at synliggøre forekomsten af chikane.

Grundlæggende er chikane i forbindelse med arbejdspladsen altid et fælles problem. Også selvom det foregår udenfor arbejdstiden, og også selvom det er rettet mod en bestemt medarbejder. Som krænket medarbejder må du aldrig stå alene med problemet.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}