Til indhold

Hvad kan I gøre som arbejdsplads?

Selvom krænkende handlinger ofte finder sted mellem enkeltpersoner, er det et fælles ansvar at forebygge krænkende adfærd på arbejdspladsen.

Sådan kan I forebygge krænkende adfærd på arbejdspladsen

Uafhængigt af krænkelsens karakter, er det en god idé at:

Sætte krænkende adfærd på dagsordenen

Krænkelser og sexchikane er et tabulagt emne, som kan være svært at tale om. Derfor kan det være en god idé at tale om, hvordan man omgås og taler til hinanden på jeres arbejdsplads.

Sig det højt - og grib ind

For den krænkede, kan det være grænseoverskridende at tale om. Men det er nødvendigt. Snak åbent om det blandt medarbejderne. Og sørg for, at ingen står alene i situationen. Åbenheden kan både være med til at styrke forståelsen for de forskellige grænser, kollegerne kan have. Gør derfor åbenheden til en vane, så I sikrer jer, at hvert et tilfælde bliver drøftet.

I pjecen her finder du gode råd til at gribe ind over for krænkende handlinger af seksuel karakter.

Udarbejde en generel handlevejledning

Vejledningen kan tage form som en politik, der klart beskriver, hvordan arbejdspladsen forebygger og håndterer krænkende handlinger på arbejdspladsen.

Den kan fx indeholde:

  • Hvad definerer vi som krænkende adfærd?
  • Hvordan dokumenterer vi krænkende adfærd?
  • Hvem har brug for redskaber til konflikthåndtering, og hvordan sikrer vi dette?
  • Hvordan sikres medarbejderne redskaber til at spotte potentielle krænkere?
  • Hvad gør ledelsen i tilfælde af krænkende adfærd?
  • Hvad gør tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant i tilfælde af krænkende adfærd?
  • Hvilken krisehjælp tilbyder arbejdspladsen?
  • Hvad kan den enkelte gøre for at forebygge krænkende adfærd, fx overveje hvilket sprog man bruger – både i professionelle sammenhænge og som privatperson.

Send et klart signal - og skab tydelige rammer

Det er vigtigt at sende et klart signal om, at I tager krænkelser alvorligt. At det er noget I taler om og følger op på hvis det opstår. Sørg i den forbindelse for, at det er formidlet klart og tydeligt hvordan I vil følge op. Det er en klar fordel at I formulerer den slags i en politik på området. Og har I en politik i forvejen, så sørg for løbende at drøfte den. Er den tidssvarende jeres situation? Følger I den stadig i de eventuelle sager, der er opstået? Er der behov for at justere den? Se eksempler på politikker her.

Oplever du ikke, at I har klare rammer for, hvordan man skal håndtere krænkelser på arbejdspladsen, så informer din leder eller tillidsrepræsentant.

Involver DM

Det kan være svært at adressere krænkende adfærd som medarbejder. Et første skridt kan være at få sat temaet på dagsordenen. I DM ønsker vi at give vores medlemmer de bedste betingelser for at komme krænkende adfærd på arbejdspladsen til livs. Husk, at du som medlem i DM kan booke et arbejdspladsmøde med en af vores arbejdsmiljøkonsulenter, der kan komme forbi og sætte emnet på dagsordenen på din arbejdsplads.

Er der tale om digital chikane

Trusler og chikane kan også forekomme i det digitale rum. Dette skal forebygges – og det bør I tage hånd om i fællesskab på arbejdspladsen. Personen/personerne bag den krænkende handling, er ofte anonyme eller falske. Det kan være vanskeligt at identificere krænkeren. Desto sværere, at få det krænkende opslag fjernet fra sociale medier. Derfor er det vigtigt at I, som arbejdsplads, taler højt om problemet. Involver leder, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant.

; ;