Til indhold

Psykisk arbejdsmiljø, balance i arbejdsopgaverne, organisatorisk retfærdighed og samarbejde er nogle af de centrale elementer i en arbejdsmiljøpolitik for akademikere.

Arbejdsmiljø i dag handler primært om det psykiske arbejdsmiljø og de belastninger, der fører til mistrivsel, sygefravær og i værste fald til permanent uarbejdsdygtighed og udtræden af arbejdsmarkedet med pension.

Og det er ikke kun akademikerarbejdspladser, som ikke er plaget af traditionelle arbejdsmiljøproblemer i form af støj, røg og møg. Også arbejdspladser med mange forskellige medarbejdergrupper har ændret sig markant i de sidste 20-25 år. 

 • Inspiration til jeres arbejdsmiljøpolitik

  Det overordnede formål med en arbejdsmiljøpolitik er at sikre en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives, udvikler sig og oplever det arbejde, de udfører, som meningsfuldt.

  En arbejdsmiljøpolitik er mere end en opsummering af arbejdspladsens pligt til at optræde socialt ansvarligt. Tanken bag en arbejdsmiljøpolitik er også, at tilfredse medarbejdere er godt for produktiviteten og giver virksomheden bedre baggrund for at løse sine opgaver.

  Helt overordnet skal en arbejdsmiljøpolitik indeholde en beskrivelse af:

  1. Hvordan arbejdspladsen koordinerer arbejdsmiljøindsatsen og sørger for, at indsatsen foregår i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.
  2. Hvordan arbejdspladsen fastlægger og arbejder med den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV).
  3. Hvordan arbejdspladsen håndterer arbejdsbetinget stress samt mobning og chikane, og hvilke tilbud arbejdspladsen stiller til rådighed i den sammenhæng. 

  Herudover er der en række vigtige elementer eller temaer, som en organisation bør arbejde med løbende for at sikre et godt arbejdsmiljø. Relevansen af de forskellige elementer kan varierer meget fra arbejdsplads til arbejdsplads, så der findes ingen udtømmende liste, men i en god og operationel arbejdsmiljøpolitik vil det ofte fremgå klart, hvordan organisationen sørger for:

  • At der er balance mellem arbejdsopgaver, deres mængde og tyngde og den tid, der er til rådighed.
  • At der er variation og balance i arbejdsopgaverne, fx mellem driftsopgaver og udviklingsopgaver, opgaver, der kræver kontakt, og opgaver der forudsætter fordybelse, belastende og mindre belastende arbejdsopgaver, gode og dårlige arbejdsopgaver og meriterende arbejdsopgaver.
  • At der bliver taget hensyn til den enkelte medarbejders livssituation, indsigt, erfaring, alder og arbejdsevne ved sammensætning af jobbet.
  • At der er fokus på kompetenceudvikling og på, at den enkelte medarbejder har de faglige og personlige kvalifikationer, der gør det muligt at løse opgaverne.
  • At der er fokus på konstruktive samarbejdsmodeller (fx teams, makkerpar, følordninger, supervision, back-up-funktioner), der giver gode kollegafællesskaber og letter presset på den enkelte.
  • At medarbejderne oplever organisatorisk retfærdighed.
  • At der er fokus på arbejdsmiljøaspektet ved forandringsprocesser, fx omstruktureringer, ny teknologi, organisationsændringer og opbrydning af arbejdsfællesskaber.
  • At der er en plan for uddannelse af ledere herunder særligt mellemledere i, hvordan man skaber et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og hvordan man håndterer eventuelle problemer.
  • At der bliver udarbejdet introduktionsprogrammer for nye medarbejdere.
  • At der er fokus på arbejdspladskulturen og god tone på arbejdspladsen.
  • At der er styr på arbejdstiden.
  • At der er adgang til relevant information, velfungerende it-systemer og lignende.
 • Hvad arbejder DM for?

  I DM står arbejdsmiljø – særligt det psykiske arbejdsmiljø – højt på dagsordenen, og det har været et tema i de seneste overenskomstforhandlinger.

  Derfor har DM også ansat fire arbejdsmiljøkonsulenter og en konsulent, der særlig tager sig af arbejdsskadesager.

  Arbejdsmiljø er et centralt modul i grunduddannelsen for DM’s tillidsrepræsentanter. Formålet med modulet er at klæde de tillidsvalgte på til at deltage aktivt i det lokale arbejde for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø.

  DM mener, at et nært samarbejde mellem ledelse, medarbejdere og arbejdsmiljørepræsentanter er det bedste udgangspunkt for arbejdsmiljøindsatsen og for udformningen af en arbejdsmiljøpolitik. Hvis jeres arbejdsplads har brug for inspiration til at sætte en proces i gang, kommer DM gerne ud til fx et medlemsmøde eller et klubmøde.

 • Sådan gør de andre

Det mener DM om arbejdsmiljø

Læs DMs arbejdsmiljøpolitik her.

; ;