Til indhold

Personalepolitik

Bliv parat til at indgå i arbejdet med at formulere en personalepolitik på din arbejdsplads.

Formålet med en personalepolitik er, at medarbejderne kender de retningslinjer og procedurer, der findes på arbejdspladsen. Dermed kan den være med til sikre oplevelsen af retfærdighed og forudsigelighed på arbejdspladsen og danne et godt grundlag for et frugtbart arbejdsmiljø.

Processen omkring formuleringen en personalepolitik er væsentlig.

Arbejdet med personalepolitikker er som regel styret fra samarbejdsorganer, som fx SU, MIO eller MED-udvalg, men det er vigtigt at involvere hele organisationen i arbejdet. I den forbindelse har du som tillidsvalgt en afgørende rolle i både de formelle og de uformelle fora, hvor I diskuterer den gode arbejdsplads.

Medarbejdernes og ledernes fælles involvering i processen kan sikre identifikation og forankring i organisationen som helhed.

Et supplement til overenskomster og aftaler

Personalepolitikker udgør for mange medarbejdere et godt supplement til overenskomster og aftaler på den ene side og arbejdsgivers ret til at regulere arbejdsforholdene på den anden side.

På en række offentlige arbejdspladser er der i de overenskomstaftalte SU- og MED-aftaler fastsat særlige forpligtelser til at drøfte og fastsætte retningslinjer inden for en række personalepolitiske områder.

Læs retningslinjer og få inspiration til personalepolitikker inden for følgende områder:

Arbejdsmiljøpolitik

Familie- og arbejdslivspolitik

Job- og kompetenceudviklingspolitik

Politik for job på særlige vilkår

Sygefraværspolitik

Seniorpolitik

 

 

 

 

; ;